Hân hạnh chào mừng Quý Thi, văn hữu cùng Quý Đc giả bốn phương đã đến với trang

THUY DIEN-THIVANVIET.DE

 

 

Thông Báo 

 

Các Thi, Văn hữu cùng Độc giả bốn phương kính mến!

    Những hình ảnh minh họa trên trang Thủy- Điền Thivănviệt nhằm mục đích tô điểm cho bài thơ, văn được thêm phong phú hơn. Nói chung là mượn trên Internet. Nếu quí vị, các bạn nào không đồng ý chúng tôi sẽ tháo gỡ ngay, còn đồng ý chúng tôi xin thành thật cảm ơn lòng quý báu của quí vị và các bạn.

 

Trân trọng.

 

Notification

 

Dear Poets, Writers and Readers from all directions!

The illustrations on the Thuy-Dien Thivănviet page are intended to embellish the poem, and the literature is enriched. Generally borrowed on the Internet. If you, if you do not agree, we will remove it immediately, also agree we would like to sincerely thank you for your preciousness and for you.

 

Best regards.

 

Địa Chỉ E. Mail Mới

 

thuydientvv@gmail.com

 

 

Mời Quí Vị & Các Bạn Xem Bài Vừa Mới Cập Nhật

 

 

*LTH 56- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HHSG 4- Bùa Hộ Mạng (Tùy Bút) NV Hai Hùng Sài Gòn (USA)

 

Nhà Văn Hai Hùng Sài Gòn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HP 18- Chùm Thơ Của NT Hiền Phạm (VN)

 

Nhà Thơ Hiền Phạm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TNK 24 Chùm Thơ Của NT Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PB 7- Tình Ca Trên Cao Nguyên (Thơ) NT Phú Bông (VN)

 

Nhà Thơ Phú Bông

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TTN 20- Nơi Ta Đến (Thơ) NT Tống Thu Ngân (VN)

 

Nhà Thơ Tống Thu Ngân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 70- Nỗi Lòng Xa Quê (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*MTT 15- Chờ Đợi (Thơ) NT Mai Trang Tôn (VN)

 

Nhà Thơ Mai Trang Tôn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LVT 12- Tiếng Vọng (Thơ) NT Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THNG 11- Bỗng Dưng (Thơ) NT Thanh Nga (VN)

 

Nhà Thơ Thanh Nga

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 69- Lòng Mẹ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PVN 21- Nỗi Buồn Qua Lối Cũ (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*MPP 10- Chùm Thơ Của NT Mỹ Phượng Phạm (VN)

 

Nhà Thơ Mỹ Phượng Phạm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TUS 3- Cõi Người (Thơ) NT Thái Uyên Sa (VN)

 

Nhà Thơ Thái Uyên Sa

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 68- Còn Đâu Mái Tóc Ngày Xưa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NK 22- Chiều Hạ Buồn (Thơ) NT Nhan Khởi (VN)

 

Nhà Thơ Nhan Khởi

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 68- Khóc Bạn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 67- Tình Ta Từ Đấy (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TNK 21- Chùm Thơ Của NT Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HP 16- Dấu Xưa (Thơ) NT Hiền Phạm (VN)

 

Nhà Thơ Hiền Phạm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 65- Tuổi Mộng Mơ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PLN 5- Hình Như (Thơ) NT Phượng Liên Nguyễn (VN)

 

Nhà Thơ Phượng Liên Nguyễn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 52- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PB 6- Giầy Gõ Nhịp Trong Đêm (Thơ) NT Phú Bông (VN)

 

Nhà Thơ Phú Bông

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 64- Thế Mà Ngày Ấy Tôi Yêu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 14- Nắng, Mưa (Thơ) NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THNG 10- Đời (Thơ) NT Thanh Nga (VN)

 

Nhà Thơ Thanh Nga

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 63- Tiếc Thương Người Bạn Cũ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 62- Tuyệt Vọng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TUS 2- Màu Sám Hối (Thơ) NT Thái Uyên Sa (VN)

 

Nhà Thơ Thái Uyên Sa

 

mehr lesen 0 Kommentare

*XM 9- Nợ Nhau (Thơ) NT Xí Muội (VN)

 

Nhà Thơ Xí Muội

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PLN 4- Yêu Thương Tìm Về (Thơ) NT Phượng Liên Nguyễn (VN)

 

Nhà Thơ Phượng Liên Nguyễn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 61- Trăm Năm Làm Kiếp Con Người (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TTN 19- Trên Đỉnh Tình Sầu (Thơ) NT Tống Thu Ngân (USA)

 

Nhà Thơ Tống Thu Ngân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TNK 17- Chùm Thơ Của NT Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NK 5- Chiếc Cầu Lỡ Nhịp (Thơ) NT Nhan Khởi (VN)

 

Nhà Thơ Nhan Khởi

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HV 3- Mênh Mang (Thơ) NT Hồng Vân (VN)

 

Nhà Thơ Hồng Vân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 60- Duyên, Nợ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*MPP 8- Đêm (Thơ) NT Mỹ Phượng Phạm (VN)

 

Nhà Thơ Mỹ Phượng Phạm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TPHÍ 5- Lên Đèo Ba Dội (Thơ) NT Tài Phí (VN)

 

Nhà Thơ Tài Phí

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 59- Hè Về (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 8- Hoang Vắng (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*MTT 14- Nay Tháng Sáu (Thơ) NT Mai Trang Tôn (VN)

 

Nhà Thơ Mai Trang Tôn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TNK 15- Chùm Thơ Của NT Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 58- Tương Tư Chiều Vắng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 57- Đôi Khi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TLH 8- Cảm Xúc Trôi (Thơ) NT Tím Lan Hoa (VN)

 

Nhà Thơ Tím Lan Hoa

 

mehr lesen 0 Kommentare

*MTT 13- Em Là Em (Thơ) NT Mai Trang Tôn (VN)

 

Nhà Thơ Mai Trang Tôn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PVN 20- Nhớ Người Tình Xưa (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 56- Mái Trường Tôi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*KT 6- Ru Tình (Thơ) NT Kiều Trang (VN)

 

Nhà Thơ Kiều Trang

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TNK 13- Chùm Thơ Của NT Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 55- Lỗi Hẹn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 13- Dõi Tìm Trên Sông Ngã Bảy (Thơ) NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PLN 3- Dư Ảo (Thơ) NT Phượng Liên Nguyễn (VN)

 

Nhà Thơ Phượng Liên Nguyễn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 54- Hoài Cảm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TMN 12- Em Biết! (Thơ) NT Trần Mai Ngân (VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 53- Trăm Năm Tôi Vẫn Yêu Người (Thơ Đối) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NK 4 - Điệp Khúc Mưa (Thơ) NT Nhan Khởi (VN)

 

Nhà Thơ Nhan Khởi

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 47- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 53- Hát Cho Người Tôi Nghe (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THNG 9- Sầu Vương Cánh Phượng (Thơ) NT Thanh Nga (VN)

 

Nhà Thơ Thanh Nga

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PVN 19- Hoài Mộng Người Đi (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 52- Hoài Vọng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HP 15- Đà Lạt Mơ (Thơ) Hiền Phạm (VN)

 

Nhà Thơ Hiền Phạm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TNK 11- Chùm Thơ Của NT Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan

 

mehr lesen 0 Kommentare

*XM 8- Có Những Ngày (Thơ) NT Xí Muội (VN)

 

Nhà Thơ Xí Muội

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TTT 2- Chàng Trai Tháng Năm Nơi Phương Trời Xa (Thơ) NT Trang Thiên Thu (VN)

 

Nhà Thơ Trang Thiên Thu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 51- Nhớ Mùa Gạo Đỏ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HHSG 3- Xóm Cũ Ngày Xưa (Truyện Ngắn) NV Hai Hùng Sài Gòn (USA)

 

Nhà Văn Hai Hùng Sài Gòn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PLN 2- Khúc Hoàng Hôn (Thơ) NT Phượng Liên Nguyễn (VN)

 

Nhà Thơ Phượng Liên Nguyễn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TLH 7- Hạ Thương (Thơ) NT Tím Lan Hoa (VN)

 

Nhà Thơ Tím Lan Hoa

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 50- Đời Là Những Giọt Sương Mai (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PVN 18- Thói Đời 4 (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LVT 11- Thà Như Mây Trắng Bay (Thơ) NT Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TNK 8- Chùm Thơ Của NT Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 43- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 49- Đêm Lăn Dầu Ra Biển (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 7- Về Nghe Biển Hát (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TTN 18- Ai Đem Sen Xuống Pha Hồn Lạnh (Thơ) NT Tống Thu Ngân (USA)

 

Nhà Thơ Tống Thu Ngân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*VCL 9- Chùm Thơ Của NT Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 48- Người Lính Già (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THNG 9- Tiếc Chi Người (Thơ) NT Thanh Nga (VN)

 

Nhà Thơ Thanh Nga

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TMN 11- Ta Về (Thơ) NT Trần Mai Ngân (VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HHSG 2- Những Lần Chạm Mặt Tử Thần (Hồi Ký) NV Hai Hùng Sài Gòn (USA)

 

Nhà Văn Hai Hùng Sài Gòn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 47- Báo Hiếu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PB 5- Giấc Mơ Đêm (Thơ) NT Phú Bông (VN)

 

Nhà Thơ Phú Bông

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 46- Nếu Một Mai (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TNK 6- Chùm Thơ Của NT Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Nhà Thơ Trương Ngọc Khoan

 

mehr lesen 0 Kommentare

*MTT 12- Tháng Năm Ơi ! (Thơ) NT Mai Trang Tôn (VN)

 

Nhà Thơ Mai Trang Tôn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THNG 8- Nhớ Hạ (Thơ) NT Thanh Nga (VN)

 

Nhà Thơ Thanh Nga

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 45- Trăm Năm vỡ Giấc Mộng Thường (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THNGLÊ 7- Ru Em Vào Mộng (Thơ) NT Thưởng Nguyệt Lê (USA)

 

Nhà Thơ Thưởng Nguyệt Lê

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 39- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 44- Nắng Mới (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*MPP 7- Một Thời Xa Xưa (Thơ) NT Mỹ Phượng Phạm (VN)

 

Nhà Thơ Mỹ Phượng Phạm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TH 1- Nỗi Lòng Của Bướm (Thơ) NT Thu Hường (VN)

 

Nhà Thơ Thu Hường

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 43- Những Cánh Chim Hoang (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PVN 17- Còn Mãi Hạ Xưa (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TMN 10- Tình Ca Tháng Tư (Thơ) NT Trần Mai Ngân (VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

mehr lesen 0 Kommentare

 

Chú ý: Nếu các bạn muốn xem tiếp những bài cũ, xin các bạn vui lòng nhấn chữ "Sitemap" ở phần cuối trang chính, phía tay trái. màu trắng.

 

 


 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền