Hân hạnh chào mừng Quý Thi, văn hữu cùng Quý Đc giả bốn phương đã đến với trang

THUY-DIEN-THIVANVIET.DE

 

Thông Báo

Các Thi, Văn hữu cùng Độc giả bốn phương kính mến

Kể từ hôm nay 11-08-2019 Thủy Điền/ Thivănviệt có thay đổi Địa chỉ E.Mail mới. Bởi Đ/C E.Mai cũ gặp sự cố không sữ dụng được nữa. Mong Quí vị và các Độc giả hiểu cho. Nói chung dù Đ/C E.Mail có thay đổi, nhưng chúng tôi vẫn làm việc bình thường.

 

Địa Chỉ E. Mail Mới

 

thuydientvv@gmail.com

 

Thuy-Đien-Thivanviet xin kính chúc Qúy Thi, Văn hữu và Độc giả bốn phương luôn vui tươi và hạnh phúc.

 

 

Mời Quí Vị & Các Bạn Xem Bài Vừa Mới Cập Nhật

 

 

*NL 35- Chiều Mơ (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHA 10- Vỗ Về.. (Thơ) Tác Giả Nguyễn Hội An (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Tác Giả Nguyễn Hội An

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HLS 134- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 17- Mưa Tháng Tư (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*QNN 9- Mỗi Lần Gặp (Thơ) Nhà Thơ Quách Như Nguyệt (USA)

 

Nhà Thơ Quách Như Nguyệt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NK 13- Chùm tứ Tuyệt (2) Tháng 8-2019 (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 84-Mắt Sầu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 34- Về Vấn Đề Nguồn Gốc Thơ Lục Bát (Nghiên Cứu) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LQH 9- Người Đàn Bà Rất Lạ Thơ Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 9- Đoản Khúc Tình Tháng Tám (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*QNN 8- Trái Tim Bằng Giấy (Thơ) Nhà Thơ Quách Như Nguyệt (USA)

 

Nhà Thơ Quách Như Nguyệt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHA 9- Ảo Mộng (Thơ) Tác Giả Nguyễn Hội An (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Tác Giả Nguyễn Hội An

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NGL 21- Chùm Thơ Của Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HLS 131- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 40- Nâng Chén Giao Bôi (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*VCL 10- CHỦ NHẬT NGỒI TRÊN ĐỒI HILLHURT (Thơ) Nhà Thơ Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 33- CHONG ĐÈN ĐỌC VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*QNN 7- Thương Nhớ Mẹ (Thơ) Nhà Thơ Quách Như Nguyệt (USA)

 

Nhà Thơ Quách Như Nguyệt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 48- Chùm Thơ Của Tác Giả Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 83- Nợ Tình Trăm Năm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LQH 8- Thiên Đường Ở Đâu Vậy Em (Thơ) Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*QNN 6- Đôi Mắt (Thơ Phổ Nhạc) Nhà Thơ Quách Như Nguyệt (USA)

 

Nhà Thơ Quách Như Nguyệt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*CT 18- ĐỌC “KHẮC VÀO GIÓ” THƠ TRẦN MAI NGÂN (Lời Bình) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẫng- VN)

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LQH 7- Không Có Gì Lạ Lùng Lắm Đâu (Tùy Bút) Của Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*QNN 5- Nghe Đồn Rằng... (Thơ Phổ Nhạc) Nhà Thơ Quách như Nguyệt (USA)

 

Nhà Thơ Quách Như Nguyệt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LVT 7- Ánh Sáng Lưu Đày Thơ Của Nhà Thơ Lê Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Trung

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LT 2- LẼ VÔ THƯỜNG TRONG THƠ TRANG TỬ, NGUYỄN BÍNH, XUÂN DIỆU… Của Nhà Thơ La Thụy (Bình Thuận- VN)

 

Nhà Thơ La Thụy

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 39- Nửa Đêm (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 9 TR- Trúng Gió (Truyện Ngắn Vui) Thủy ̣Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NK 12- CHÙM TỨ TUYỆT - THÁNG 8-2019 (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 32- Phượng (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 16 - Đêm…! (Truyện Ngắṇ) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LQH 6- Khi Người Ta Còn Trẻ (Bút Ký) Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HLS 126- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PĐN 8- Vài Lời Góp Ý Của Nhà Thơ Phạm Đức Nhì (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Phạm Đức Nhì

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NXN 106- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha (Thanh Hóa- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 37- Dùng Dằng (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (Ca- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LQH 5- Trong Đêm Sinh Nhật Nàng (Thơ) Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NGL 18- Chùm Thơ Của Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 82- Giọt Lệ Tình Xa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 45- Chùm Thơ Của Tác Giả Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LQH 4- Buổi Sáng Trong Quán Cà- Phê Ở ESTERO (Thơ) Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 31- Thuyền Trăng (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*CT 17- ĐỌC ‘THU TRỞ LẠI” THƠ NGUYÊN BÌNH (Lời Bình) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NXN 104- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha (Thanh Hóa- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Xuân Nha

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐÀM 22- Hạnh Phúc (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HLS 122- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 81- Liêu Xiêu (Thơ) Thủy ̣Điền (GER)

 

Thủy Điền

mehr lesen 0 Kommentare

*LKT 11- Lạc Trôi (Thơ) Nhà Thơ Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LQH 3- Có Những Ngày Tháng Rất Lạ (Truyện Ngắn) Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 31- Biển Chiều Đợi Mong (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LVT 6- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lê Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Trung

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PĐN 7- Lan Man Về Ca Khúc" Và Tôi Cũng Yêu Em" Của Đức Huy (Lời Bình) Nhà Thơ Phạm Đức Nhì (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Phạm Đức Nhì

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 80- Mùa Thu Hoa Nở (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NGL 15- Chùm Thơ Của Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LQH 2- Tình Cờ (Truyện Ngắn) Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 36- Lời Kinh Nào ? (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐAM 21- Lục Bát Em Xưa (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHT 37- Phong Ba (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHA 8- Ở Trọ (Thơ) Tác Giả Nguyễn Hội An (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Tác Giả Nguyễn Hội An

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LQH 1- Những Người Đàn Bà Một Mình (Truyện Ngắn) Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 30- Liên Khúc Tình Đầu Thơ Nhà (Thơ) Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LVT 3- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lê Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Trung

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 15- Nhớ Mẹ (Tùy Bút) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NGL 10- Chùm truyện Ngắn Của Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

mehr lesen 0 Kommentare

*ZL 1- ĐÔI NÉT VỀ CHÂU THẠCH - TRƯƠNG VĂN TRẠN. (Lời Bình) Tác Giả ZuLu DC

 

Tác Giả ZuLu DC

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 28- Tình Đầu (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 8 TR-Nó Và Tôi (Bút Ký) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHT 36- Hái Hạ (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 42- Chùm Thơ Của Tác Giả Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HHSG 3- Chợt Thèm Bữa Cơm Mẹ Nấu (Thơ) Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 35- Đừng Buồn Em Ơi! (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NGL 8- Chùm Thơ Của Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 27- CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH NAM BỘ QUÊ TÔI "Phần 2" (Biên Khảo) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 14- Phận Đàn Bà (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐÀM 20- Mấy Dòng Tâm Tư (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (T. P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NGL 6- Khi Cuội Nói "Thật" (Tản Mạn) Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 79- Cơm Trời, Cá Biển, Điên Điển Mọc Hoang (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*CT 16- Gã Và Ta (Tản Mạn) Nhà Văn Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

 

Nhà Văn Châu Thạch

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 34- Cỏ Cháy (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHA 7- Mưa .... (Thơ) Tác giả Nguyễn Hội An (T. P Hồ Chí Minh- VN)

 

Tác Giả Nguyễn Hội An

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 26- Chuyện Tình Vùng U Minh "Phần 1" (Biên Khảo) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 33- Quán Chiều (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 78- Bão Hạ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NK 11- Một Mùa Hè Cháy Bỏng Nhân Gian (Chùm Thơ Tứ Tuyệt) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 12- Hãy Cho Đi…! (Tùy Bút) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LKT 10- Hà Nhân (Thơ) Nhà Thơ Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 77- Bọt Biển (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 25- Áo Tím (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 39- Chùm Thơ Của Tác Giả Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PĐN 6- Lỗi Kỹ Thuật Trong Hai Bản Nhạc Của Đức Huy (Lời Bình) Nhà Thơ Phạm Đức Nhì (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Phạm Đức Nhì

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHT 35- Thu Đêm (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 32- Chiếc Cầu (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 76 -Mùa Hạ Rồi Em Đi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TUS 1- Tiễn Nhau (Thơ) Tác Giả Thái Uyên Sa (T. P Hồ Chí Minh- VN)

 

Tác Giả Thái Uyên Sa

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 24- Đại Ngãi Quê Hương Tôi (Biên Khảo) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*CT 15- Tôi Nghe THU NGUYÊN Ngồi Hát (Thơ) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHA 6- Chùm Thơ Của Tác Giả Nguyễn Hội An (T. P Hồ Chí Minh- VN)

 

Tác Giả Nguyễn Hội An

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHT 34- Hồi Tưởng (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HHSG 2- Bà Sáu Bỏ Cuộc Chơi (Truyện Ngắn) Nhà Văn Hai Hùng Sài Gòn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Hai Hùng Sài Gòn

 

mehr lesen 0 Kommentare

 

Chú ý: Nếu các bạn muốn xem tiếp những bài cũ, xin các bạn vui lòng nhấn chữ "Sitemap" ở phần cuối trang chính, phía tay trái.

 

 


 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền