Hân hạnh chào mừng Quý Thi, văn hữu cùng Quý Đc giả bốn phương đã đến với trang

THUY-DIEN-THIVANVIET.DE

 

 

Thuy-Đien-Thivanviet xin kính chúc Qúy Thi, Văn hữu và Độc giả bốn phương luôn vui tươi và hạnh phúc.

 

 

Mời Quí Vị & Các Bạn Xem Bài Vừa Mới Cập Nhật

 

 

*NL- CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH NAM BỘ QUÊ TÔI "Phần 2" (Biên Khảo) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 14- Phận Đàn Bà (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐÀM 20- Mấy Dòng Tâm Tư (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (T. P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NGL 6- Khi Cuội Nói "Thật" (Tản Mạn) Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 79- Cơm Trời, Cá Biển, Điên Điển Mọc Hoang (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*CT 16- Gã Và Ta (Tản Mạn) Nhà Văn Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

 

Nhà Văn Châu Thạch

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 34- Cỏ Cháy (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHA 7- Mưa .... (Thơ) Tác giả Nguyễn Hội An (T. P Hồ Chí Minh- VN)

 

Tác Giả Nguyễn Hội An

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 26- Chuyện Tình Vùng U Minh "Phần 1" (Biên Khảo) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 33- Quán Chiều (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 78- Bão Hạ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NK 11- Một Mùa Hè Cháy Bỏng Nhân Gian (Chùm Thơ Tứ Tuyệt) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 12- Hãy Cho Đi…! (Tùy Bút) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LKT 10- Hà Nhân (Thơ) Nhà Thơ Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 77- Bọt Biển (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 25- Áo Tím (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 39- Chùm Thơ Của Tác Giả Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PĐN 6- Lỗi Kỹ Thuật Trong Hai Bản Nhạc Của Đức Huy (Lời Bình) Nhà Thơ Phạm Đức Nhì (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Phạm Đức Nhì

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHT 35- Thu Đêm (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 32- Chiếc Cầu (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 76 -Mùa Hạ Rồi Em Đi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TUS 1- Tiễn Nhau (Thơ) Tác Giả Thái Uyên Sa (T. P Hồ Chí Minh- VN)

 

Tác Giả Thái Uyên Sa

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 24- Đại Ngãi Quê Hương Tôi (Biên Khảo) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*CT 15- Tôi Nghe THU NGUYÊN Ngồi Hát (Thơ) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẫng- VN)

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHA 6- Chùm Thơ Của Tác Giả Nguyễn Hội An (T. P Hồ Chí Minh- VN)

 

Tác Giả Nguyễn Hội An

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHT 34- Hồi Tưởng (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HHSG 2- Bà Sáu Bỏ Cuộc Chơi (Truyện Ngắn) Nhà Văn Hai Hùng Sài Gòn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Hai Hùng Sài Gòn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 31- VÓ NGỰA ĐƯA THƠ (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 11- Hoa Ly Trắng (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên Sài (Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*CVM 2- Thương Vô Cớ Nhớ Vô Cùng (Thơ) Nhà Thơ Chu Vương Miện (CA- USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 23- SÔNG KHUYA VẲNG KHÚC “DẠ CỔ HOÀI LANG” (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*CT 14- ĐỌC “CHƠI GIỮA THƯỜNG HẰNG” TẬP THƠ LỤC BÁT- TÁC GIẢ NGÃ DU TỬ (Lời Bình) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 75- Qua, Bậu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 8- Mùa Thu Anh Và Em (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*CT 13- Đọc Đường Thi Khoán Thủ HỒ VĂN CHI (Lời Bình) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHA 4- Mắt Ai Thắp Nắng (Thơ) Tác Giả Nguyễn Hội An (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Tác Giả Nguyễn Hội An

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PĐN 5 - Đóa Hoa Hồng Cho Người Bình Thơ (Lời Bình) Nhà Thơ Phạm Đức Nhì (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Phạm Đức Nhì

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 74- Cũng Vì Yêu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thúy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*WI 6- Uống Rượu Đêm Trăng (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

mehr lesen 0 Kommentare

NL 22- Nỗi Nhớ (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LNQA 8- Nhớ (Thơ) Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh (CA- USA)

 

Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 10- Thị Trấn Nhỏ (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 36- Chùm Thơ Của Tác Giả Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

* CT 12- Đọc Thơ Ngắn Của Lệ Thủy (Lời Bình) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 73- Dầm Dề (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HLS 119- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 21- Đêm Ly Biệt (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 7- Giọt Sầu (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 25- Kỷ Niệm (Thơ) Nhất Lang (GER)

 

Nhắt Lang

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 6- Lời Tự Tình Trên Biển (Thơ Và Nhạc) Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 9- Tình Yêu…! (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 30- Nỗi Vui Buồn Của Một Dòng Sông (Thơ) Nhà Thơ S̀ông Cửu (CA- USA)

 

Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*CT 11- ĐỌC “NGÀY SINH” THƠ HƯ VÔ (Lời Bình) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 72- Trầm Tư (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 20- "Chữ BẬU Trong Hò, Ca Dao Và Lục Bát" Bài Viết Của Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 29- Bên Kia Lớp Sóng (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 8- Giấc Mơ (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHT 33- Nỗi U Hoài (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐÀM 19- Một Mình (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

mehr lesen 0 Kommentare

NGL 5- Truyền Thuyết Bò Điên... (Phiếm Đàm) Tác Giả Nhụy Gia lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HD 1- Phố Buồn Thứ Bảy (Thơ) Tác Giả Huyền Diệu (Đồng Nai- VN)

 

Tác Giả Huyền Diệu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 70- Chùm Thơ Của Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 7- Cánh Diều (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HLS 116- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐÀM 18- Mấy Dòng Tâm Tư (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 20- Trăng Khuyết (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LKT 9- Cát Tường (Thơ) Nhà Thơ Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHA 3- Kí Ức Xanh Xao... (Thơ) Tác Giả Nguyễn Hội An (T. P Hồ Chí Minh- VN)

 

Tác Giả Nguyễn Hội An

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 68- Gọi Biệt Ly (Thơ) Thủy Điền GER

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TMG 9- Phê Bình Mềm Dẻo (Truyện Ngắn Kỳ 9) Nhà Thơ Trần Mỹ Giống (Nam Định- VN)

 

Nhà Văn Trần Mỹ Giống

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐÀM 17- Đáp Từ (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 67- Buồn Vương Ý Thơ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 6- Ngày Giỗ (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 5- Lại Một Đêm Nữa... (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 4 - Mời Quí Vị Nghe Nhạc Phẩm " Lại Một Lần Nữa " Thơ Nguyễn Hồng Linh, Nhạc Trịnh Thùy Mỹ, Trình Bày Ca Sĩ Tâm Thư

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHT 32- Mùa Thương, Đau (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 28- Giọt Sương Đêm (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 5- Chuyện Ba Đứa (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 66- Nhớ Mùa Hoa Sữa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 19- Đáng Kiếp (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NGL 4- Cái Tội Không Chịu Nhìn… (Tản Mạn) Tác Giả Nhụy Gia lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 33- Chùm Thơ Của Tác Giả Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HLS 111- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*CT 11- ĐỌC “LỜI KINH 2” THƠ TRẦN MAI NGÂN VÀ “KINH THƠ” CỦA QUANG TUYẾT (Lời Bình) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

 

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 4- Đi Về Phía Mặt Trời (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HHSG 1- Nhớ Mùa Phượng xưa (Thơ) Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 65- Nợ Tình 2 (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 64- Nợ Tình 1 (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HLS 106- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 3 - Nghiêng (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NGL 3- Một Góc Tình Lạ (Bút Ký) Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gialai

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 27- Nói Với Trái Tim (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- GER)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHT 31- Nỗi Buồn Tháng Sáu (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 2- Lửa Tình (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 1- Mời Qúi Vị Nghe Nhạc Phẩm "Lửa Tình" Thơ Nguyễn Hồng Linh/ Nhạc Nguyễn Cửu Dũng/ Ca Sĩ Lan Phương

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 3- Dốc Tình (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 63- Hứa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 18- Về Chữ "Bậu" (Bút Ký) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*ĐTMG 3- Bụi Mờ Thời Gian (Thơ) Nhà Thơ Đỗ Thị Minh Giang (CA- USA)

 

Nhà Thơ Đỗ Thị Minh Giang

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TMG 8- Sờ....Xờ (Truyện Ngắn Sưu Tầm Kỳ 8 ) Của Nhà Văn Trần Mỹ Giống (Nam ̣Định- VN)

 

Nhà Văn Trần Mỹ Giống

 

mehr lesen 0 Kommentare

 

Chú ý: Nếu các bạn muốn xem tiếp những bài cũ, xin các bạn vui lòng nhấn chữ "Sitemap" ở phần cuối trang chính, phía tay trái.

 

 


 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền