Hân hạnh chào mừng Quý Thi, văn hữu cùng Quý Đc giả bốn phương đã đến với trang

THUY DIEN-THIVANVIET.DE

 

 

Thông Báo 

 

Các Thi, Văn hữu cùng Độc giả bốn phương kính mến!

    Những hình ảnh minh họa trên trang Thủy- Điền Thivănviệt nhằm mục đích tô điểm cho bài thơ, văn được thêm phong phú hơn. Nói chung là mượn trên Internet. Nếu quí vị, các bạn nào không đồng ý chúng tôi sẽ tháo gỡ ngay, còn đồng ý chúng tôi xin thành thật cảm ơn lòng quý báu của quí vị và các bạn.

 

Trân trọng.

 

Notification

 

Dear Poets, Writers and Readers from all directions!

The illustrations on the Thuy-Dien Thivănviet page are intended to embellish the poem, and the literature is enriched. Generally borrowed on the Internet. If you, if you do not agree, we will remove it immediately, also agree we would like to sincerely thank you for your preciousness and for you.

 

Best regards.

 

Địa Chỉ E. Mail Mới

 

thuydientvv@gmail.com

 

 

Mời Quí Vị & Các Bạn Xem Bài Vừa Mới Cập Nhật

 

 

*4T4- Anh Về (Thơ) Trương Thị Thanh Tâm (VN)

 

Trương Thị Thanh Tâm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*ĐP 14- Bến Cũ Đò Xưa (Thơ) Đông Phương (VN)

 

Đông Phương

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HV 16- Đông (Thơ) Hồng Vân (VN)

 

Hồng Vân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TPHÍ 21- Kim Kiều Tái Hợp (Thơ) NT Tài Phí (VN)

 

Nhà Thơ Tài Phí

 

mehr lesen 0 Kommentare

*MTT 13- Tạm Biệt Tháng Mười Một (Thơ) NT Mai Trang Tôn (VN)

 

Nhà Thơ Mai Trang Tôn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TLH 14- Có Phải ... ? (Thơ) NT Tím Lan Hoa (VN)

 

Nhà Thơ Tím Lan Hoa

 

mehr lesen 0 Kommentare

*DT 1- Thay Lòng (Thơ) TG Dịu Thùy (VN)

 

Tác Giả Dịu Thùy

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NTN 8- Hương Tình Tháng Mười Một (Thơ) NT Nguyễn Thị Nguyệt (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thị Nguyệt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 31- Em Giấu Mùa Thu Tôi Đi Đâu (Thơ) NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TMN 21- Xếp Hạt Giấy (Thơ) NT Trần Mai Ngân (VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THNLÊ 16- Chiều Hoàng Hôn (Thơ) NT Thưởng Nguyệt Lê (VN)

 

Nhà Thơ Thưởng Nguyệt Lê

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THNG 40- Một Thời Đã Xa (Thơ) NT Thanh Nga (VN)

 

Nhà Thơ Thanh Nga

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 46- Lời U Hờn Của Lá (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LĐX 20- Say (Thơ) NT Lệ Đá Xanh (VN)

 

Nhà Thơ Lệ Đá Xanh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LNL 19- Men Tình (Thơ) NT Lưu Ngọc Lâm (VN)

 

Nhà Thơ Lưu Ngọc Lâm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 180- Giọt Mưa Cuối Hạ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TTB 10- Chiều (Thơ) NT Trần Trí Bình (VN)

 

Nhà Thơ Trần Trí Bình

 

mehr lesen 0 Kommentare

*4T 3- Hoang Đảo (Thơ) NT Trương Thị Thanh Tâm (VN)

 

Nhà Thơ Trương Thị Thanh Tâm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*MPP 14- Mộng Ước (Thơ) NT Mỹ Phượng Phạm (VN)

 

Nhà Thơ Mỹ Phượng Phạm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 30- Bến Gành Hào Thơ (NT) Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 97- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 179- Hỏi Em Rằng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THTH 17- Tình Mong Manh (Thơ) NT Thạch Thảo (VN)

 

Nhà Thơ Thạch Thảo

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PVN 31- Chôn Mộ Tình Buồn (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*4T2- Khao Khát (Thơ) NT Trương Thị Thanh Tâm (VN)

 

Nhà Thơ Trương Thị Thanh Tâm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 178- Sao Mùa Lại Vội Qua Mau (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*VCL 8- Chùm Thơ Của NT Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TUS 20- Tình Lặng (Thơ) NT Thái Uyên Sa (VN)

 

Nhà Thơ Thái Uyên Sa

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 45- Xa Anh Mùa Đông (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TTN 59- Gửi Người Vạch Lá Tìm Sâu (Thơ) NT Tống Thu Ngân (USA)

 

Nhà Thơ Tống Thu Ngân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*MPP 13- Một Thời Xa (Thơ) NT Mỹ Phượng Phạm (VN)

 

Nhà Thơ Mỹ Phượng Phạm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TH 2- Cánh Cò Quê Tôi (Thơ) NT Thu Hường (VN)

 

Nhà Thơ Thu Hường

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 177- Những Ngày Không Có Anh (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NS 18- Mình Tôi Rồi Lại Mình Tôi (Thơ) NT Nguyễn Sơn (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*VH 32- Chiếc Áo Nàng Dâu (Thơ) NT Vĩnh Hoàng (VN)

 

Nhà Thơ Vĩnh Hoàng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*VNK 1- Thuyền Không Bến Đỗ (Thơ) NT Văn Nhật Khâu (VN)

 

Nhà Thơ Văn Nhật Khâu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 176- Chia Cách (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NTN 3- Tâm Tư Chiều (Thơ) Ngọc Thiên Nguyễn (VN)

 

Nhà Thơ Ngọc Thiên Nguyễn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THNLÊ 15- Tìm Về Với Huế Say (Thơ) NT Thưởng Nguyệt Lê (USA)

 

Nhà Thơ Thưởng Nguyệt Lê

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NTĐ 20- Tôi Đi Giữa Phố Đông Người (Thơ) NT Ngọc Trong Đá (VN)

 

Nhà Thơ Ngọc Trong Đá

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NK 14- Điệp Khúc Tiễn Đưa (Thơ) NT Nhan Khởi (VN)

 

Nhà Thơ Nhan Khởi

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TMN 20- Phải Không Anh ? (Thơ) NT Trần Mai Ngân (VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PB 20- Sầu Đông (Thơ) NT Phú Bông (VN)

 

Nhà Thơ Phú Bông

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HV 15- Thương Về Chốn Xưa (Thơ) NT Hồng Vân (VN)

 

Nhà Thơ Hồng Vân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 175- Tương Tư Chiều (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 29- Vô Đề (Thơ) NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TUS 19- Đêm Quỳnh Hương (Thơ) NT Thái Uyên Sa (VN)

 

Nhà Thơ Thái Uyên Sa

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 93- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LVT 23- Chùm Thơ Của NT Lê Văn Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Văn Trung

 

mehr lesen 0 Kommentare

*4T 1- Âm Thừa (Thơ) NT Trương Thị Thanh Tâm (VN)

 

Nhà Thơ Trương Thị Thanh Tâm 

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PVN 30- Nỗi Buồn Chiều Đông (Thơ) NT Phạm Văn Nhựt (VN)

 

Nhà Thơ Phạm Văn Nhựt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*DM 13- Đêm Hư Vô (Thơ) NT Du Miên (VN)

 

Nhà Thơ Du Miên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 173- Dáng Em Đi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PB 19- Bóng Chiều Trên Cát (Thơ) NT Phú Bông (VN)

 

Nhà Thơ Phú Bông

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THUTÍM 25- Nỗi Nhớ Anh (Thơ) TG Thu Tím (VN)

 

Tác Giả Thu Tím

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TLH 13- Ngẩn Ngơ (Thơ) NT Tím Lan Hoa (VN)

 

Nhà Thơ Tím Lan Hoa

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THTH 16- Tôi Yêu (Thơ) NT Thạch Thảo (VN)

 

Nhà Thơ Thạch Thảo

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THNG 39- Giọt Nhớ (Thơ) NT Thanh Nga (VN)

 

Nhà Thơ Thanh Nga

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 44- Khe Khẽ Hạt Tình Rơi (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*MPP 12- Lời Cuối (Thơ) NT Mỹ Phượng Phạm (VN)

 

Nhà Thơ Mỹ Phượng Phạm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SH 24- Viết Cho Chị (Thơ) NT Sinh Hoàng (VN)

 

Nhà Thơ Sinh Hoàng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NTĐ 19- Đêm Nhớ Người Xa (Thơ) NT Ngọc Trong Đá (VN)

 

Nhà Thơ Ngọc Trong Đá

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 28- Chùm Thơ Của NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TTT 45- Mùa Đông Em Chẳng Điểm Tô (Thơ) NT Trang Thiên Thu (VN)

 

Nhà Thơ Trang Thiên Thu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 173- Say Tình (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THNG 38- Sông Quê (Thơ) NT Thanh Nga (VN)

 

Nhà Thơ Thanh Nga

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HPHẠM 6- Hương Đồng (Thơ) NT Hiền Phạm (VN)

 

Nhà Thơ Hiền Phạm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LNL 18- Thơ Ngày Cuối Tháng (Thơ) NT Lưu Ngọc Lâm (VN)

 

Nhà Thơ Lưu Ngọc Lâm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 43- Điệp Khúc Yêu (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 172- Rồi Sẽ Một Ngày (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THNLÊ 14- Chút Bình Yên (Thơ) NT Thưởng Nguyệt Lê (USA)

 

Nhà Thơ Thưởng Nguyệt Lê

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TTN 58- Về Ngang Cố Quận (Thơ) NT Tống Thu Ngân (USA)

 

Nhà Thơ Tống Thu Ngân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THTH 15- Ngọt Ngào Và Cay Đắng (Thơ) NT Thạch Thảo (VN)

 

Nhà Thơ Thạch Thảo

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TLH 12- Ấm Tình Đông (Thơ) NT Tím Lan Hoa (VN)

 

Nhà Thơ Tím Lan Hoa

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 171- Vầng Trăng Muôn Thuở (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PB 18- Đam Mê Ơi (Thơ) NT Phú Bông (VN)

 

Nhà Thơ Phú Bông

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TTT 44- Thơ Tình Cho Anh (Thơ) NT Trang Thiên Thu (VN)

 

Nhà Thơ Trang Thiên Thu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 42- Võ Vàng Giấc Mộng (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THUTÍM 24- Sắc Sắc Không Không (Thơ) TG Thu Tím (VN)

 

Tác Giả Thu Tím

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NQ 17- Chiều Cảm Xúc Mênh Mang (Thơ) NT Nhật Quang (VN)

 

Nhà Thơ Nhật Quang

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 170- Đêm Giã Từ Nhau (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NS 17- Trả Anh (Thơ) NT Nguyễn Sơn (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THTH 14- Tình Lỡ (Thơ) NT Thạch Thảo (VN)

 

Nhà Thơ Thạch Thảo

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 26- Chỉ Tại Chiều Thu (Thơ) NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NK 13. Gởi Nàng Lục Bát (Thơ) NT Nhan Khởi (VN)

 

Nhà Thơ Nhan Khởi

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TMN 19- Cánh Cò Qua Sông (Thơ) NT Trần Mai Ngân (VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 90- Chùm Thơ Của TG Lê Thanh Hùng (VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TLH 11- Đông Nhớ (Thơ) NT Tím Lan Hoa (VN)

 

Nhà Thơ Tím Lan Hoa

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THNG 37- Nói Với Mùa Đông (Thơ) NT Thanh Nga (VN)

 

Nhà Thơ Thanh Nga

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TPHÍ 20- Ấm Giữa Lòng Anh (Thơ) NT Tài Phí (VN)

 

Nhà Thơ Tài Phí

 

mehr lesen 0 Kommentare

*MTT 12- Vị Ngọt Trăng Tan (Thơ) NT Mai Trang Tôn (VN)

 

Nhà Thơ Mai Trang Tôn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HT 19- Cảm Trăng (Thơ) NT Huyền Thanh (Canada)

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NTN 7- Em Đợi Nắng Anh (Thơ) NT Nguyễn Thị Nguyệt (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thị Nguyệt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THUNG 14- Bình Minh Lên (Thơ) NT Thu Nguyễn (VN)

 

Nhà Thơ Thu Nguyễn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 169- Và, Từ Đó (Thơ Họa) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NS 16- Hồn Theo Cát Bụi Nợ Mang Chẳng Còn ( Thơ) NT Nguyễn Sơn (VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TTT 43- Thơ Tình Cho Anh (Thơ) NT Trang Thiên Thu (VN)

 

Nhà Thơ Trang Thiên Thu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TTB 9- Niềm Lãng Du (Thơ) NT Trần Trí Bình (VN)

 

Nhà Thơ Trần Trí Bình

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 25- Rượu Mời (Thơ) NT Nguyên Lạc (USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*THTH 13- Khi Ta Hạnh Phúc (Thơ) NT Thạch Thảo (VN)

 

Nhà Thơ Thạch Thảo

 

mehr lesen 0 Kommentare

 

Chú ý: Nếu các bạn muốn xem tiếp những bài cũ, xin các bạn vui lòng nhấn chữ "Sitemap" ở phần cuối trang chính, phía tay trái. màu trắng.

 

 


 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền