Hân hạnh chào mừng Quý Thi, văn hữu cùng Quý Đc giả bốn phương đã đến với trang

THUY-DIEN-THIVANVIET.DE

 

Thông Báo

Các Thi, Văn hữu cùng Độc giả bốn phương kính mến

Kể từ hôm nay 11-08-2019 Thủy Điền/ Thivănviệt có thay đổi Địa chỉ E.Mail mới. Bởi Đ/C E.Mai cũ gặp sự cố không sữ dụng được nữa. Mong Quí vị và các Độc giả hiểu cho. Nói chung dù Đ/C E.Mail có thay đổi, nhưng chúng tôi vẫn làm việc bình thường.

 

Địa Chỉ E. Mail Mới

 

thuydientvv@gmail.com

 

Thuy-Đien-Thivanviet xin kính chúc Qúy Thi, Văn hữu và Độc giả bốn phương luôn vui tươi và hạnh phúc.

 

 

Mời Quí Vị & Các Bạn Xem Bài Vừa Mới Cập Nhật

 

 

*HLS 154- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LNQA 9- Bài Ca Họa Phước (Thơ Họa) Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh (CA- USA)

 

Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 41- Chiều Thu Lá Đỏ (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 56- Chùm Thơ Của Tác Giả Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Tác giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ ̣92 - Hoa Nước Mắt (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LVT 15- Về Đâu Cũng Về (Thơ) Nhà Thơ Lê Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Trung

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 21- Cái Gút (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HHSG 6- Giọt Mưa Ngâu (Thơ) Nhà Thơ Hai Hùng SG (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PĐN 9- LẠI THÊM HAI ĐÓA HOA HỒNG (Lời Bình) Nhà Thơ Phạm Đức Nhì (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Phạm Đức Nhì

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHT 41- Kỷ Niệm Thu (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

mehr lesen 0 Kommentare

*QNN 14- Cảm ơn những bài thơ (Thơ) Nhà Thơ Quách Như Nguyệt (USA)

 

Nhà Thơ Quách Như Nguyệt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TMN 13- Đũa Lệch... (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 91- Quả Táo Thôi Tròn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HD 32- Chùm Thơ Của Tác Giả Huyền Diệu (Đồng Nai- VN)

 

Tác Giả Huyền Diệu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 46- Tiếng Vọng (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HHSG 5- Đừng Đùa Với Thơ (Truyện Vui) Nhà Văn Hai Hùng SG (Texas- USA)

mehr lesen 0 Kommentare

*HLS 151- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHT 40- Số Phận (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHA 12- Chiếc Lá Thu Buồn.. (Thơ) Tác Giả Nguyễn Hội An (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Tác Giả Nguyễn Hội An

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HHSG 4- Thăm Mộ Mẹ (Thơ) Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 90- Vắng Người (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LVT 14- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lê Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Trung

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 40- Về Nhan Đề Gốc Của Truyện Kiều (Nghiên Cứu) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 10 TR- Bóng Tối Vây Quanh (Tùy Bút) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 45- Sương Giăng Nỗi Nhớ (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NGL 32- Chùm thơ của Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 89- Dang Dở (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 20- Xóm Chợ Ngày Giáp Tết (Bút Ký) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHT 39- Còn Lời Nào Cho Nhau (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 44- Say Câu Quan Họ . . . “Nhớ tiền bối thi sĩ Buì Giáng “ (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TMN 12- Tỉnh Mộng (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*CT 20- ĐỌC “NGƯỜI ĐÀN BÀ NHẶT CHỮ NUÔI THƠ”- TÁC GIẢ ĐINH LAN (Một bài thơ xứng đáng đoạt giải) (Lời Bình) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HLS 147- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 53- Chùm Thơ Của Tác Giả Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 88- Sơn Nữ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHA 11- Buồn (Thơ) Tác Giả Nguyễn Hội An (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Tác Giả Nguyễn Hội An

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LT 3- CHÚT TẢN MẠN VỀ CÁC ĐOẢN VĂN “TỰU TRƯỜNG” CỦA ANATLOLE FRANCE, “TÔI ĐI HỌC” CỦA THANH TỊNH VÀ “CẢM THU” CỦA ĐINH HÙNG – La Thụy (Bình Thuận- VN)

 

Tác Giả La Thụy

 

mehr lesen 0 Kommentare

*CVM 3- Khóc Than Chiêu Quân Văn Tế Thể Tán (Thơ) Nhà Thơ Chu Vương Miện (CA- USA)

 

Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

mehr lesen 0 Kommentare

*VCL 11- Mùa Lá Bay (Thơ) Nhà Thơ Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 39- Có Ai. Chờ Đợi Tôi Không?! (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 43- Dòng Sông Tôi Yêu (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*QNN 13- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Quách Như Nguyệt (USA)

 

Nhà Thơ Quách Như Nguyệt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 87- Tình Tôi Bên Chiếc Ghế (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LQH 26- Chùm Thơ Của Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HLS 143- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 38-TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG – ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN Của Tác Giả Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 19- Hai Chiếc Lá (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên( Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*CT 19- TẢN MẠN VỚI BÀI THƠ “SAO BÁC CHÊ THƠ TUI?” CỦA NGUYỄN KHẮC PHƯỚC (Lời Bình) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LQH 24- Chùm Thơ Của Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*WI 8- Khóc Mụ (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HD 30- Nhớ (Thơ) Nhà Thơ Huyền Diệu (Đồng Nai- VN)

 

Nhà Thơ Huyền Diệu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LVT 10- Bỏ Lại Mùa Thu (Thơ) Nhà Thơ Lê Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Trung

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LQH 10 - Đường Về Xa Lắc Xa Lê (Thơ) Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*CT 20- ĐỌC “KHÔNG KHÓC Ở CT- ĐÂY” THƠ TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG (Lời Bình) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 42- Tràm Chim Ơi (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 86- Nguyện Cầu Cho Những Tình Yêu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HLS 141 - Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn( Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 50- Chùm Thơ Của Tác Giả Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*QNN 11-Đừng Hỏi Trái Tim Tôi Bao Lớn (Thơ) Nhà Thơ Quách Như Nguyệt (USA)

 

Nhà Thơ Quách Như Nguyệt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 37- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 18- Chị Tôi (Tùy Bút) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LVT 9- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lê Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Trung

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NGL 27- Chùm Thơ Của Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TMG 18- TRUYỆN NHẶT – Bản thảo (Kì 41 – 50) Của Nhà Văn Trần Mỹ Giống (Nam Định- VN)

 

Nhà Văn Trần Mỹ Giống

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHT 38- Một Chút Gì Trong Tim Tôi (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

mehr lesen 0 Kommentare

*QNN 10- Vĩnh Biệt Những Nụ Hôn (Thơ) Nhà Thơ Quách Như Nguyệt (USA)

 

Nhà Thơ Quách Như Nguyệt

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 41- Người Về (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 85- Tiếng Thu Vang (Thơ) Thủy Điền GER

 

Thủy Điền

mehr lesen 0 Kommentare

*CT 19-"Đọc Bịn Rịn Tràn Gian" Của Lê Thị Quỳnh Dung Và Phụng Hiến Của Bùi Giáng (Bình Thơ) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẵng- VN)

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 35- Chiều Mơ (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHA 10- Vỗ Về.. (Thơ) Tác Giả Nguyễn Hội An (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Tác Giả Nguyễn Hội An

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HLS 134- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LY 17- Mưa Tháng Tư (Truyện Ngắn) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*QNN 9- Mỗi Lần Gặp (Thơ) Nhà Thơ Quách Như Nguyệt (USA)

 

Nhà Thơ Quách Như Nguyệt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NK 13- Chùm tứ Tuyệt (2) Tháng 8-2019 (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 84-Mắt Sầu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 34- Về Vấn Đề Nguồn Gốc Thơ Lục Bát (Nghiên Cứu) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LQH 9- Người Đàn Bà Rất Lạ (Thơ) Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 9- Đoản Khúc Tình Tháng Tám (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*QNN 8- Trái Tim Bằng Giấy (Thơ) Nhà Thơ Quách Như Nguyệt (USA)

 

Nhà Thơ Quách Như Nguyệt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHA 9- Ảo Mộng (Thơ) Tác Giả Nguyễn Hội An (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Tác Giả Nguyễn Hội An

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NGL 21- Chùm Thơ Của Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HLS 131- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 40- Nâng Chén Giao Bôi (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*VCL 10- CHỦ NHẬT NGỒI TRÊN ĐỒI HILLHURT (Thơ) Nhà Thơ Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 33- CHONG ĐÈN ĐỌC VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*QNN 7- Thương Nhớ Mẹ (Thơ) Nhà Thơ Quách Như Nguyệt (USA)

 

Nhà Thơ Quách Như Nguyệt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 48- Chùm Thơ Của Tác Giả Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Tác Giả Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 83- Nợ Tình Trăm Năm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LQH 8- Thiên Đường Ở Đâu Vậy Em (Thơ) Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*QNN 6- Đôi Mắt (Thơ Phổ Nhạc) Nhà Thơ Quách Như Nguyệt (USA)

 

Nhà Thơ Quách Như Nguyệt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*CT 18- ĐỌC “KHẮC VÀO GIÓ” THƠ TRẦN MAI NGÂN (Lời Bình) Nhà Thơ Châu Thạch (Đà Nẫng- VN)

 

Nhà Thơ Châu Thạch

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LQH 7- Không Có Gì Lạ Lùng Lắm Đâu (Tùy Bút) Của Tác Giả Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Tác Giả Lý Quang Hoàn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*QNN 5- Nghe Đồn Rằng... (Thơ Phổ Nhạc) Nhà Thơ Quách như Nguyệt (USA)

 

Nhà Thơ Quách Như Nguyệt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LVT 7- Ánh Sáng Lưu Đày Thơ Của Nhà Thơ Lê Trung (VN)

 

Nhà Thơ Lê Trung

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LT 2- LẼ VÔ THƯỜNG TRONG THƠ TRANG TỬ, NGUYỄN BÍNH, XUÂN DIỆU… Của Nhà Thơ La Thụy (Bình Thuận- VN)

 

Nhà Thơ La Thụy

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 39- Nửa Đêm (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 9 TR- Trúng Gió (Truyện Ngắn Vui) Thủy ̣Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NK 12- CHÙM TỨ TUYỆT - THÁNG 8-2019 (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 32- Phượng (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

 

Chú ý: Nếu các bạn muốn xem tiếp những bài cũ, xin các bạn vui lòng nhấn chữ "Sitemap" ở phần cuối trang chính, phía tay trái.

 

 


 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền