Hân hạnh chào mừng Quý Thi, văn hữu cùng Quý Đc giả bốn phương đã đến với trang

THUY DIEN-THIVANVIET.DE

 

Thông Báo 

Các Thi, Văn hữu cùng Độc giả bốn phương kính mến

Những hình ảnh minh họa cho các bài Thơ, văn của Thivănviệt  cho thêm phong phú, nói chung là mượn trên Internet. Nếu quí vị nào không đồng ý chúng tôi sẽ tháo gỡ ngay, còn đồng ý chúng tôi thành thật cảm ơn lòng quý báu của quí vị.

 

Trân trọng.

 

Địa Chỉ E. Mail Mới

 

thuydientvv@gmail.com

 

Mời Quí Vị & Các Bạn Xem Bài Vừa Mới Cập Nhật

 

 

*NL 32- Chùm Thơ Của Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NHL 3- Mộc Miên Năm Cũ (Thơ) Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nguyễn Hồng Linh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NMP 2- Xin Em (Thơ) Nguyễn Minh Phúc (An Giang- VN)

 

Nguyễn Minh Phúc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*VCL 16- Chùm Thơ Nỗi Buồn Bắc Cực Của Võ Công Liêm (Canada)

 

Võ Công Liêm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*VCL 13- Nội Trú (Truyện Dịch) Võ Công Liêm (Canada)

 

Võ Công Liêm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 77- Thuở Ấy (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TRTT 1- Tìm Em (Thơ) Trà Thị Thơ (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Trà Thị Thơ

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHT- Chuyện Tình Mong Manh (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 13- Đá Khóc (Thơ) Sông Cửu (CA- USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TMN 5- Mận (Truyện Ngắn) Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Trần Mai Ngân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 73- Ru Em (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NVN 1- Người ̣Đẹp Giỏi Giang (Thơ) Nguyễn Văn Nhã (Hải Dương- VN)

 

Nguyễn Văn Nhã

 

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LQV 3- Chùm Thơ Chuồn Chuồn Của Lê Quang Vui (VN)

 

Lê Quang Vui

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHC 5- Xuân Xanh (Thơ) Lê Hải Châu (Thanh Hóa- VN)

 

Lê Hải Châu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 72- Nắm Tay Em (Thơ Vui) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 70- Mùa Hạ Sang Sông (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 69- Nếu Lỡ Chúng Mình Hai Đứa Hai Nơi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TTN 1- Cõi Tàn Phai (Thơ) Trần Thoại Nguyên (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Trần Thoại Nguyên

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 68- Tiếng Chiều Buông (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 67- Đêm Thơ Thẩn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*KQ 3- Giới Thiệu Bài Thơ "Bến Cũ, Sông Xưa" Của Ca Thương (Bình Thơ) Kim Quảng (Tam Kỳ- VN)

 

Kim Quảng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NMP 1- Một Cõi Đời Riêng (Thơ) Nguyễn Minh Phúc ( An Giang- VN)

 

Nguyễn Minh Phúc

 

 

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 66- Bóng Xa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 65- Ngày Anh Đến (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 30- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 21- Chùm Thơ "Có Một Đêm Trăng" Của Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NDP 1- Chỉ Có Bờ Vai Anh (Thơ) Nguyễn Duy Phương (Quảng Ngãi- VN)

 

Nguyễn Duy Phương

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTHIEN 1- Ngẫm....! (Thơ) Lê Thị Hiền (VN)

 

Lê Thị Hiền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHC 4- Lục Bát Tháng Ba (Thơ) Lê Hải Châu (Thanh Hóa- VN)

 

Lê Hải Châu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NĐQ 1- Như Là Người Có Lỗi (Thơ) Nguyễn Đình Huân (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nguyễn Đình Huân

 

mehr lesen 0 Kommentare

*VTV 3- Đãi Nguyệt "Chờ Trăng Rằm Nguyên Tiêu" (Thơ) Võ Thạnh Văn (CA -USA)

 

Võ Thạnh Văn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 64- Phượng Tím (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 63- Tóc Bay (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 62- Dìu Nhau Vào Cõi Mộng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*ĐT 16- Chùm Thơ "Thoáng Mơ" Đoàn Thuận (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Đoàn Thuận

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LDK 1- Bóng Cô Liêu (Thơ) Lãng Du Khách (Hà Nội- VN)

 

Lãng Du Khách

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NK 3- Chú Tư Mạnh "Truyện Ngắn" Của Đỗ Duy Ngọc (Sưu Tầm) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nguyễn Khôi

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 61- Ngày Em Đến (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHC 3- Nhớ Bạn (Thơ) Lê Hải Châu (Thanh Hóa- VN)

 

Lê Hải Châu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 60- Tuyết Tan (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 28- Vĩnh Biệt Thái Thanh (Thơ) Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*QNN 2- Em Là Thơ, Anh Sẽ Là Âm Nhạc (Thơ) Quách Như Nguyệt (USA)

 

Quách Như Nguyệt

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LVT 25- Cánh Chim Huyền Thoại (Thơ) Lê Văn Trung (VN)

 

Lê Văn Trung

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 59- Khúc Ấm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền Trần

 

mehr lesen 0 Kommentare

*P̣ĐT 1- Trải Nghiệm ! (Thơ) Phạm Đức Tài (Vĩnh Long- VN)

 

Phạm Đức Tài

 

mehr lesen 0 Kommentare

*BHN 1- Cảm Thấy Ưu Hoài (Thơ) Bao Hoa Nguyen (Hawaii- USA)

 

Bao Hoa Nguyen

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 58- Anh Biết (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 27- Không Làm Thơ, Làm Gì (Thơ) Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*KQ 2- Giới thiệu Bài Thơ "Hoang Vu" Của Cát Samạc (Lời Bình) Kim Quảng (Tam Kỳ- VN)

 

Kim Quảng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*KL 6- Mùa Xuân Đã Sắp Qua (Thơ) Kim Loan (Cà Mau- VN)

 

Kim Loan

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 57- Công Viên Chiều (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 56- Thương ....Thương .... ! (Thơ) Thủy Điền ́GEṚ

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 55- Đợi Chờ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HT 21- Tình Thơ Cho Anh 129 (Thơ) Huyền Thanh (Montreal- Canada)

 

Huyền Thanh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐP 22 - Chùm Thơ "Trả Lại Em" Của Trần Đức Phổ "Canada"

 

Trần Đức Phổ

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NK 2- Xuân Nầy Chùa Hương Không Lễ Hội (Thơ) Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nguyễn Khôi

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHT 15- Tương Phùng (Thơ) Lệ Hoa Trần (GER)

 

Lệ Hoa Trần

 

mehr lesen 0 Kommentare

*SC 12- Mỗi Đứa Một Bên (Thơ) Sông Cửu (CA- USA)

 

Sông Cửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*VTT 2- Đi Trong Đêm (Thơ Dịch) Vũ Văn Thủy (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Vũ Thủy

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 54- Lạnh Lùng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PKS 3- Chúa Của Anh! (Thơ) Phan Kỷ Sửu (Tây Ninh- VN)

 

Phan Kỷ Sửu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*DV 6- Trả Người Hết Những Hương Yêu (Thơ) Diên Vĩ (VN)

 

Diên Vĩ

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LHC 2- Sắc Xuân (Thơ) Lê Hải Châu (Thanh Hóa- VN)

 

Lê Hải Châu

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 51- Muộn Màng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*VCL 12- WW III (Thơ) Võ Công Liêm (Canada)

 

Võ Công Liêm

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HT 20- Nhớ Anh (Thơ) Huyền Thanh (Montreal- Canada)

 

Huyền Thanh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PT 3- Hoa Mộc Miên (Thơ) Phạm Thành (Yên Bái- VN)

 

Phạm Thành

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TTA 1- Hạ Lưu Dòng Hương Giang (Thơ) Trần Tuấn Anh (Huế- VN)

 

Trần Tuấn Anh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 50- Anh Sẽ Về Bên Em (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*DV 5- Mong Manh (Thơ) Diên Vĩ (VN)

 

Diên Vĩ

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NXV 3- Kỷ Niệm Ngày Xanh (Thơ) Nguyễn Xuân Vàng (Hải Dương- VN)

 

Nguyễn Xuân Vàng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 26- Ba Mươi Năm Vẫn (Thơ) Nguyên Lạc (Texas- VN)

 

Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 49- Đêm Buồn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*ĐT 14- Chùm Thơ Của Đoàn Thuận (T.p Hồ Chí Minh- VN)

 

Đoàn Thuận

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LKT 3- Hương Xuân (Thơ) Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Lê Kim Thượng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 48- Tôi Về Trong Cô Đơn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*LTH 18- Chùm Thơ Trong Ngần Nắng Đổ Chiều Nay Của Lê Thanh Hùng (Bình Thuận- VN)

 

Lê Thanh Hùng

 

mehr lesen 0 Kommentare

*DV 4- Trả Cho Anh Rồi Em Biết Vịn Vào Đâu (Thơ ) Diên Vĩ (T.P Hồ Chí Minh -VN)

 

Diên Vĩ

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 47- Lạc Lối (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HLỘC 6- Buồn Hoa Có Chủ (Thơ) Hoàng Lộc (VN)

 

Hoàng Lộc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NXV 2- Bức Tranh Miền Quê (Thơ) Nguyễn Xuân Vàng (Hải Dương- VN)

 

Nguyễn Xuân Vàng

 

mehr lesen 0 Kommentare

TĐ 46- Tình Đầu Và Tình Sau (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*KQ 1- Giới Thiệu Bài Thơ "Nỗi Nhớ Tháng Ba" Của Mai Lịch Hồng (Lời Bình) Tác Giả Kim Quảng (Tam Kỳ- VN)

mehr lesen 0 Kommentare

*VVT 1- Hết Buồn (Thơ) Vũ Văn Thủy (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Vũ Văn Thủy

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 25- "Giỡn Chơi Cùng Chữ Nghĩa Vạn Tuế Hồng Quần" Của Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 45- Ánh Mắt Vị Tha (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*KL 5- Chào Ngày Mới (Thơ) Kim Loan (Cà Mau- VN)

 

Kim Loan

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HT 17- Bến Mộng (Thơ) Huyền Thanh (Montreal- Canada)

 

Huyền Thanh

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HLS 23- Chùm Thơ "Chia Tay" Của Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Hoàng Liên Sơn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐP 19- Chùm Thơ "Hoa Trâm Anh" Của Trần Đức Phổ (Canada)

 

Trần Đức Phổ

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 44- Gọi Tên Em (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TVĐ 2- Trọn Tình (Thơ) Trần Văn Đệ (Hà Nội- VN)

 

Trần Văn Đệ

 

mehr lesen 0 Kommentare

*HA 79 4- Chùm Thơ Tứ Tuyệt Của Hoàng Anh 79 (An Giang- VN)

 

Hoàng Anh 79

 

mehr lesen 0 Kommentare

LQH 19- Phải Bám Vào Một Điều Gì Đó (Tản Mạn) Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Lý Quang Hoàn

 

mehr lesen 0 Kommentare

*ĐT 12- Chùm Thơ Của Đoàn Thuận (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Đoàn Thuận

 

mehr lesen 0 Kommentare

*KL 4- Gởi Người Dưng (Thơ) Kim Loan (Cà Mau- VN)

 

Kim Loan

 

mehr lesen 0 Kommentare

*DV 3- Đợi Anh Về Tháng Ba (Thơ) Diên Vĩ (VN)

 

Diên Vĩ

 

mehr lesen 0 Kommentare

*NL 24- Ra Khơi (Thơ) Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nguyên Lạc

 

mehr lesen 0 Kommentare

*TĐ 43- Qua Đồi Mộng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

mehr lesen 0 Kommentare

*PT 2- Rét Đài (Thơ) Phạm Thành (Yên Bái- VN)

 

Phạm Thành

 

mehr lesen 0 Kommentare

 

Chú ý: Nếu các bạn muốn xem tiếp những bài cũ, xin các bạn vui lòng nhấn chữ "Sitemap" ở phần cuối trang chính, phía tay trái. màu trắng.

 

 


 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền