*LHT 39- Nàng Thơ (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

 

Nàng Thơ

 

Từ ngày anh yêu thơ

Tình chia còn phân nửa

Những gì anh đã hứa

Giờ theo hai nhánh sông

 

Thơ anh chảy thành dòng

Mi tôi dần đẫm lệ

Đêm tôi nằm ngóng trông

Anh mãi mê chiếc ghế

 

Ngày xưa anh hay kể

Đời nầy chỉ có tôi

Nàng, nàng dù một khối

Anh vẫn luôn một đời

 

Giờ nàng thơ bổng tới

Anh lạnh lùng chia đôi.

 

Lệ Hoa Trần

09-08-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0