*PCC 9- Ngủ Đi Em (Thơ) Tác Giả Phạm Công Chính (NRW- GER)

 

Tác Giả Phạm Công Chính

 

 

Ngủ Đi Em..

 

Thôi nín đi đừng khóc nữa

Đừng nghĩ gì để tâm lắng bình an

Đêm đen đến

Hãy để nó tự tràn

Nhắm mắt lại,

Muôn vàn để mai

Dẫu cho đời ngắn hay dài

Tâm ta cần nghỉ

Để mài trí khôn

Ta cần sắc ý ...

Cùng ngôn

Chân tay cần khoẻ

Mai hồn sáng tươi

Dẫu sao.... ta chỉ là người..

Nhắm mắt lại... thiếp đi....

Thả hồn...bỏ suy

Ngủ đi...Ngủ đi em....

 

CH2

Kommentar schreiben

Kommentare: 0