*ST 6- Kết Bạn Văn Thơ (Thơ) Nhà Thơ Sông Thu

 

Nhà Thơ Sông Thu

 

 

     Đường đời mờ mịt sương mù

     Bước chân lữ thứ về đâu một mình ?...

 

KẾT BẠN VĂN THƠ

 

Gặp nhau xin chớ mãi làm thinh

Cho cuộc đời vui rực ánh minh

Thân thiết, chia mồi chung cuộc nhậu

Sơ giao, mời nước ngắm hoa quỳnh

Đổi trao câu chuyện vừa nghe thấy

Xướng họa đề tài mới phát sinh

Kết bạn bốn phương khuây tuổi xế

Bao nhiêu thi hữu bấy nhiêu tình.

 

Sông Thu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền