*TĐ 331- Trăng Nhớ Mẹ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

 Trăng Nhớ Mẹ

 

Đêm nay ngồi nhớ mẹ

Hai dòng lệ lê..... thê

Một dòng công sinh trưởng

Một dòng mẹ ẩm, bê

 

Đêm nay dưới trăng thề

Nhớ về bao dĩ vãng

Nhớ thương mẹ vô vàn

Nhớ ruột tình cắt đứt

 

Đêm nay trăng sáng rực

Ngày ấy mẹ ra đi

Bỏ đàn con thơ dại

Đứa góc biển, chân trời

 

Đêm nay trăng sáng dội

Lóng lánh bóng mẹ hiền

Bên cành lá nghiêng nghiêng

Gọi con chuyền hơi ấm

 

Đêm nay trăng sáng lắm

Ngồi nhớ mẹ phương xa

Hai mươi năm có lẽ

Nhớ ngôi mộ cũ già.

 

Thủy Điền

19-08-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0