*TT 1- Thu Xưa (Thơ) Tác Giả Thanh Trương

Tác Giả Thanh Trương

 

 

THU XƯA

 

Gió chiều man mác tiễn hè qua

Nắng ấm reo vang khắp mọi nhà

Hoa phượng úa tàn đành rơi rụng

Dế mèn buồn thẳm đã lìa xa

Thu vàng âu yếm trong sương sớm

Hạ trắng mờ phai dưới ánh tà

Cảnh vật cho dù bao biến đổi

Buồn vui ngày ấy chẳng rời ta

 

            Thanh Trương

Kommentar schreiben

Kommentare: 0