*LHT 122- Chuyến Tàu Quê (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

Chuyến Tàu Quê

 

Xình xịch, xình xịch

Chuyến tàu quê

Đưa anh về

Bao ngày xa cách

 

Em quê nhà tựa vách

Đứng ngóng phía trời xa

Những đoàn tàu rời khỏi sân ga

Có phải đấy người ta trở lại

 

Xình xịch, khói tàu chen tiếng máy

Sắp gần kề

Đổ bến làng quê

Ôi sung sướng những ngày mong đợi

 

Nầy mẹ hởi chuyến tàu đã tới

Anh con về

Trên chuyến tàu quê

Vui quá mẹ, vui cùng con nhé.

 

Lệ Hoa Trần

02-12-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền