*4T 79- Phải Chi Hôm Ấy Đừng Đưa Tôi Về (Thơ) Nhà Thơ Trương Thị Thanh Tâm (Mỹ Tho- VN)

 

Nhà Thơ Trương Thị Thanh Tâm

 

 

Phải Chi Hôm Ấy Đừng Đưa Tôi Về 

 

 Mười năm tôi đã đợi chờ 

Mười năm người đã hững hờ với tôi 

Mười năm gối mộng đơn côi 

Mười năm mơ pháo nhuộm đầy bên sân 

Mười năm mắt vẫn ngại ngần 

Nhìn trăng rơi vỡ, tình đầu dở dang 

Mười năm lời ngọt còn vang 

Mười năm êm ấm người dành cho ai?

Bỏ quên tôi tháng năm dài 

Cô đơn nuối tiếc, những ngày xa xưa 

Buồn len vào những đêm mưa 

Phải chi, hôm ấy đừng đưa tôi về!

Phải chi quên hết lời thề 

Theo con nước lớn, trôi về nơi nao 

Trăng khuya đã rụng xuống cầu 

Mười năm giấc mộng phai màu khói sương 

 

           Trương Thị Thanh Tâm 

                       Mytho 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền