*HP 34- Nữ Tướng Lê Chân (Thơ) Nhà Thơ Hiền Phương (Hải Phòng- VN)

 

Nhà Thơ Hiền Phương

 

 

NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN 

 

Sừng sững uy nghiêm giữa đất trời 

Canh vùng biển cả tấm gương soi 

Vung gươm luyện sĩ xông pha trận 

Lập ấp an dân khởi sắc đời 

Vạn thuở còn ghi công đức lớn 

Ngàn thu vẫn nhớ nghĩa 

ân ngời 

An Biên Thánh nữ từng in dấu 

Đẹp mãi tên người rạng khắp nơi . 

 

HP 3.10.17 

Trần Nhật Phương Hiền

Kommentar schreiben

Kommentare: 0