*TĐ 457- Xin Một Lần Cuối (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Xin Một Lần Cuối

 

Giờ thân còn nửa trên đời

Đèn treo trước gió, về trời không xa

Sống mà cứ ngỡ sẽ......... ma

Người sao không đến bên ta phút......... cùng

Thế mà còn nở miệng phun

Luân hồi, trả quả lung tung làm gì

Trách người trách lúc đương thì

Ai nào lại nở? Đang khi phế tàn

Biết xưa là chuyện lỡ làng

Để thương, để hận muôn vàn về sau

Những ngày, đoạn cuối đời nhau

Xin nàng hãy xóa thương đau chất chồng

Cho tôi thanh thản đợi trông

Trở về đất mẹ ấm lòng thiên thu

 

Thủy Điền

 

16-12-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0