*LHT 31- Đêm 30 (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Đêm 30

 

Thương người tôi trút cả lòng

Nhớ người tôi thức mõi mòn mắt thâm

Thế mà tình đã bao năm

Vẫn như nước chảy lặng câm theo dòng

Mến người tôi vẫn đợi mong

Yêu người ngồi ngắm qua song đêm về

Ngoài hiên đen bóng, não nề

Lòng dâng bao nỗi ê chề quặn đau

 

Thương người trút hết cho nhau

Nhớ người tôi cứ lao đao tháng, ngày

Thế mà người chẳng biết ; hay

Thẩn thờ như áng mây bay giữa trời

Mến người .....thể cạn dần hơi

Yêu người tôi mãi chơi vơi đứng nhìn

Đêm ba mươi tết pháo, đình

Lòng ai rộn rã, lòng mình nát tan.

 

Lệ Hoa Trần

14-02-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền