*TL 2- Bài Tháng Sáu (Thơ) Nhà Thơ Tuyết Linh (USA)

 

Nhà Thơ Tuyết Linh

 

 

Bài Tháng Sáu

 

Phía xa kia biển, chân trời

Người đi biền biệt đổi dời được sao!?

Nhớ người, tàn cuộc bể dâu

Lông tôi mộng nọ nơi nào quá quan.

Đất trời bày nỗi hợp tan

Tôi mang áo lục khăn vàng đợi ai.

Nắng chiều rụng trắng bờ vai

Và trong tôi có một vài nhớ thương.

Hai đầu nỗi nhớ một phương

Nghe trong mê lộ trăm đường ủ ê!

 

Tuyết Linh

2017

(Nỗi Buồn Lục Bát)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0