*TĐAM 19- Ngày Xanh (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

NGÀY XANH.

 

Ngày vẫn xanh ,

Trong mắt tôi .

Chút mây trắng điểm

Nhẹ trôi...muôn trùng .

Nghe chừng...

Hồn bướm  mơ chung ,

Về reo cánh mộng

Vui cùng lối hoa .

Hồn nhiên em ,

Dáng thướt tha 

Bước chân chim sáo

Động...tà áo bay .

Ngày xanh thêm ,

Ước mộng này...

Tôi ngồi hong nắng ,

Còn say ánh nhìn .

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền