*TĐAM 19- Ngày Xanh (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

NGÀY XANH.

 

Ngày vẫn xanh ,

Trong mắt tôi .

Chút mây trắng điểm

Nhẹ trôi...muôn trùng .

Nghe chừng...

Hồn bướm  mơ chung ,

Về reo cánh mộng

Vui cùng lối hoa .

Hồn nhiên em ,

Dáng thướt tha 

Bước chân chim sáo

Động...tà áo bay .

Ngày xanh thêm ,

Ước mộng này...

Tôi ngồi hong nắng ,

Còn say ánh nhìn .

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0