*TĐ 75- Hai Thế Kỷ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Hai Thế Kỷ

 

Ngày xưa anh nhậu em la

Bây giờ em uống gấp ba anh rồi

Ngày xưa anh uống không mồi

Bây giờ em nhậu nào dồi, ruột non

Ngày xưa anh nhậu rượu cồn

Bây giờ em uống. Ôi ! Toàn Wokka

Ngày xưa anh uống em la

Bây giờ em nhậu, để bà được yên

Ngày xưa về đến mái hiên

Là nghe em mắng muốn điên cái đầu

Bây giờ em quắc cần câu

Là anh ba cẳng chạy nhào đến nâng

Ngày xưa anh sỉn, không gần

Bây giờ em ngã.....anh ôm vào lòng

Hai mươi(*)......thì vợ mắng chồng

Hai mốt(*) chồng đợi, ngồi trông vợ về,

 

(*) Thế Kỷ

 

Thủy Điền

16-03-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền