*TĐ 75- Hai Thế Kỷ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Hai Thế Kỷ

 

Ngày xưa anh nhậu em la

Bây giờ em uống gấp ba anh rồi

Ngày xưa anh uống không mồi

Bây giờ em nhậu nào dồi, ruột non

Ngày xưa anh nhậu rượu cồn

Bây giờ em uống. Ôi ! Toàn Wokka

Ngày xưa anh uống em la

Bây giờ em nhậu, để bà được yên

Ngày xưa về đến mái hiên

Là nghe em mắng muốn điên cái đầu

Bây giờ em quắc cần câu

Là anh ba cẳng chạy nhào đến nâng

Ngày xưa anh sỉn, không gần

Bây giờ em ngã.....anh ôm vào lòng

Hai mươi(*)......thì vợ mắng chồng

Hai mốt(*) chồng đợi, ngồi trông vợ về,

 

(*) Thế Kỷ

 

Thủy Điền

16-03-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0