*NK 7- Bài Thơ Chia Tay (Thơ Đáp) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

 BÀI THƠ CHIA TAY

   (Đáp thơ Bùi Cửu Trường) *

                 ------

    Đùng đùng bão, đùng đùng giông

 Đùng đùng em dỗi, bỏng lòng anh đi

    Nàng Bân rét rớt bay về

            Áo đan vừa mặc...

            buốt tê dặm dài...

                    *

    Mưa rào bủa ướt phương trời

 Hạt xiên, hạt đập điếng lời yêu thương

    Bâng khuâng hai ngả chiến trường

                  Anh đi

    Ba sáu phố phường còn em !

 

        Sơn La, tàn xuân 2018

            NGUYỄN KHÔI

                  -------

 

 

              CHIA TAY

                  ------

    ...Dùng dằng gió, dùng dằng mây

 Dùng dằng bạn đấy, ta đây, nẻo về

      Tháng hai rét lộc còn kia

                Chia xa ,

      Lòng lại tái tê rét đài (1).

                    *

      Sợi xuân dăng kín nửa giời

 Mưa buông hạt hạt gieo lời nhớ thương

      Đăm đăm đôi mắt dặm trường

                Bạn đi...

      Ba sáu phố phường còn ai ?

 ------

 (1) Tục ngữ : tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc ,

                    tháng ba rét Nàng Bân -

    "Nàng Bân may áo cho chồng/ may ba tháng ròng mới được cổ tay".

 

              Hà Nội 19-2-2014

            BÙI CỬU TRƯỜNG

(Bác sĩ Quân y, bút danh Hạt Cát, con gái rượu Nhà nho tài tử Bùi Hạnh

Cẩn, cháu Nhà thơ Nguyễn Bính).

>

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền