*NK 7- Bài Thơ Chia Tay (Thơ Đáp) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

 BÀI THƠ CHIA TAY

   (Đáp thơ Bùi Cửu Trường) *

                 ------

    Đùng đùng bão, đùng đùng giông

 Đùng đùng em dỗi, bỏng lòng anh đi

    Nàng Bân rét rớt bay về

            Áo đan vừa mặc...

            buốt tê dặm dài...

                    *

    Mưa rào bủa ướt phương trời

 Hạt xiên, hạt đập điếng lời yêu thương

    Bâng khuâng hai ngả chiến trường

                  Anh đi

    Ba sáu phố phường còn em !

 

        Sơn La, tàn xuân 2018

            NGUYỄN KHÔI

                  -------

 

 

              CHIA TAY

                  ------

    ...Dùng dằng gió, dùng dằng mây

 Dùng dằng bạn đấy, ta đây, nẻo về

      Tháng hai rét lộc còn kia

                Chia xa ,

      Lòng lại tái tê rét đài (1).

                    *

      Sợi xuân dăng kín nửa giời

 Mưa buông hạt hạt gieo lời nhớ thương

      Đăm đăm đôi mắt dặm trường

                Bạn đi...

      Ba sáu phố phường còn ai ?

 ------

 (1) Tục ngữ : tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc ,

                    tháng ba rét Nàng Bân -

    "Nàng Bân may áo cho chồng/ may ba tháng ròng mới được cổ tay".

 

              Hà Nội 19-2-2014

            BÙI CỬU TRƯỜNG

(Bác sĩ Quân y, bút danh Hạt Cát, con gái rượu Nhà nho tài tử Bùi Hạnh

Cẩn, cháu Nhà thơ Nguyễn Bính).

>

Kommentar schreiben

Kommentare: 0