*TĐ 85- Đi Buôn Bỏ Vốn (Thơ Vui) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Đi Buôn Bỏ Vốn

 

Có thương thì cứ việc hun

Nếu lỡ cái “Chát “ Thì đừng có quê

Nhe răng miệng cứ cười hề

Hạ mình nhận lỗi xin thề giơ tay

Ngày mai mang cái mặt dầy

Nói thương hun nữa xem ai thế nào

Nàng cười tha sức gởi trao

Nàng buồn mặc xác cứ nhào đến hun

Có thương xin chớ đặng đừng

Hỏi xin, xin hỏi ? Hỡi nàng cho tôi

Còn lâu con gái mở lời

Má đây, môi đấy xin mời bác xơi

Có thương thì phải chịu chơi

Tát tai vào mặt vẫn cười nhăn răng

Xem như mua bán phải cần

Đi buôn bỏ vốn mới mong được lời.

 

Thủy Điền

 

28-03-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền