*LHT 63- Hoa Rơi Vùng Đất Lạ (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Hoa Rơi Vùng Đất Lạ

 

Lớn lên là phải theo chồng

Bằng không thiên hạ nói vòng, nói vo

Bước đi lòng mãi âu lo

Nơi phương trời lạ, ai ngờ được đâu

Biết rằng là phận làm dâu

Trong nhờ, đục chịu, khổ sầu đành mang

Làm thân con gái, phũ phàng

Như hoa trước ngõ nở, tàn qua nhanh

May, người thợ khéo dỗ dành

Rủi, người phế mặc cũng đành lặng câm

Lời than, tiếng thở trăm năm

Hoa rơi đất lạ. Hỡi chăng vui, buồn.

 

Lệ Hoa Trần

19-04-2018

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền