*4T 20- Cho Người Nằm Xuống (Thơ) Nhà Thơ Trương Thị Thanh Tâm (Mỹ Tho- VN)

 

Nhà Thơ Trương Thị Thanh Tâm

 

 

Cho Người Vừa Nằm Xuống 

 

 

Đã từng gieo cuộc vợ chồng 

Cớ sao lại để thay lòng rồi xa 

Bây giờ bóng ngã xế tà 

Người rời cuộc sống ta bà...có vui?

Quên rồi cái kiếp làm người 

Nợ vay chưa trả, để rồi phân ly!

Tôi giờ khóc tiễn người đi 

Trăm năm thôi hết...còn gì nữa đâu!

Cuộc đời còn lắm bể dâu...

Người giờ yên nghỉ, mồ sâu chôn vùi 

Tôi còn ở lại trên đời 

Khóc than cũng chỉ một thời nhớ, quên 

Thuyền tình trở lại lênh đênh 

Như ngày xưa ấy thôi đành...đành thôi 

Nợ duyên nay đã hết rồi 

Mồ sâu chôn lịm...một đời nhà thơ!

 

               Trương Thị Thanh Tâm 

                         Mytho 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền