*SC 23- Hẹn Ước (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

HẸN ƯỚC
Tặng em Hàn Ly Hương 
Tuy anh cùng em

Ngày đêm 
Trên hai đường thẳng
Ước hẹn gặp nhau
Ở nơi 
Tâm điểm vô cùng…
Trùng điệp núi cao 
Bao la hào sâu và biển rộng

Đông Tây sâu lắng lạ lùng
Ung dung hoa tàn hoa nở
Những ngỡ lên núi hái thơ
Nào ngờ đỉnh trời hóa thạch…

Không sao đâu em
Đừng than đường trách
Đường hẹp là đường thiêng
Những phiến đá nằm ẩn danh
Cần một cơn gió lướt nhanh
Cũng hợp thành suối nhạc
Trong sa mạc là những mạch sông
Rừng xanh sẽ hợp thành khúc hát
Lớp lớp con người lạ mà quen
Không hẹn mà gặp…

Em hỏi anh 
- Đây phải là cảnh đẹp?
Đúng!
Cũng có thể gọi là vùng đất mới 
Nơi hẹn ước của mỗi kiếp người!


 Sông Cửu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền