*SC 25 Giọt Nước Mắt (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

Giọt 

Nước Mắt

 

(Thơ Tân Hình Thức)

 

 

Tôi thương

Những

Dòng sông

Đựng

Nước mắt Em

Khi

Con tàu đêm

Nháo nhào soi đèn

Tìm vào bến đổ…

 

Nghiêng bên giọt thương 

Ngập phố…

Ngả qua giọt nhớ 

Tràn bờ !

 

Cuộc đời

Là bến mơ

Ai biết 

Nước mắt em

Là Thơ

Hay thơ anh là 

Nước mắt !?

 

Tháng 5/2018

Sông Cửu

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0