*TMN- Hương Whisky (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

HƯƠNG WHISKY

 

 Dỗ tháng Năm nồng hương Whisky

 Rót đầy chia nhau người một ly

 Ta chưa uống mà hồn say khướt

 Mùi mạch nha, mùi cỏ hoa tươi

 

 Nâng ly có Ve Sầu vạn tuế

 Đời chung riêng mưa nắng phận người

 Cánh bèo trôi con nước bỡn cười

 Sóng sánh đáy là đôi mắt ngọc...

 

 Nhấm Whisky mồi ngon là tiếng hát

 Thắp sao trời mưa gió không ngưng

 Đọc bài thơ câu chữ ngập ngừng

 Bơi vào mộng - tháng Năm là thật 

 

 Uống cùng nhau... cuộc đời vốn chật 

 Mà lòng người thì cứ thênh thang

 Bến nước nào con Sáo sang ngang

 Chẳng về nữa một lần sương khói! 

 

 Tháng Năm , tháng Năm nhiều câu hỏi

 Thôi cạn ly rồi để chia tay

 Hương Whisky ngọt mãi theo hoài

 Thuyền nghiêng ngả. Say. Thuyền nghiêng ngả ! 

 

                                       Trần Mai Ngân 

                                     Tháng Năm 2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền