*TĐ 137- Bao Giờ Gặp Lại ? (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Bao Giờ Gặp Lại ?

 

                             Tặng Mai Thùy

 

Bao giờ gặp lại Mai Thùy

Tự dưng bỏ cuộc vội đi lấy chồng

Bỏ tôi, bỏ cả đợi mong

Giả từ dĩ vãng, rã ròng bao năm

Thùy đi có nhớ tôi chăng?

Tim tôi đau nhói ăm nằm không yên

Thương Thùy tôi khóc triền miên

Người tôi yêu mến biết tìm nơi đâu

Nằm đêm tôi tựa gối đầu

Bao giờ gặp lại. Còn lâu hỡi Thùy ?

Thuỳ đi chẳng chút nghĩ suy

Bỏ tôi ở lại, tình si trọn đời

Bao giờ gặp lại Thùy ơi !

Chờ tôi Thùy nhé, đừng đi lấy chồng.

 

Thủy Điền

03-06-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền