*TĐAM 30- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

NHỚ

 

( Gởi H để nhớ một thời sông nước )

 

Trà suông ,

Một chén tôi dùng .

Chén không tay rót...

Vui cùng bạn xưa .

Giờ này ,

Bạn đã về chưa ?

Bến sông ,

Đã rộn người đưa...

Sang bờ .

 

TÌNH XƯA .

 

Tôi về , Chiếc bóng cùng đêm .

Chân quen bước chậm...

Nghe mềm lối trăng .

Tình xưa ,

Người có biết chăng ?

Trải bao tan hợp...

Cầm bằng như không !

 

TỊNH ĐÀM 

(TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0