*TĐAM 30- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

NHỚ

 

( Gởi H để nhớ một thời sông nước )

 

Trà suông ,

Một chén tôi dùng .

Chén không tay rót...

Vui cùng bạn xưa .

Giờ này ,

Bạn đã về chưa ?

Bến sông ,

Đã rộn người đưa...

Sang bờ .

 

TÌNH XƯA .

 

Tôi về , Chiếc bóng cùng đêm .

Chân quen bước chậm...

Nghe mềm lối trăng .

Tình xưa ,

Người có biết chăng ?

Trải bao tan hợp...

Cầm bằng như không !

 

TỊNH ĐÀM 

(TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền