*TĐAM 31- Tháng Sáu Trời Mưa (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

THÁNG SÁU TRỜI MƯA.

 

Biết là tháng sáu ,

Mưa về...

Mênh mang trời

Với bốn bề...

Mưa giăng !

Muốn sang em 

Lại dùng dằng

Đường qua gió tạt

Cầm bằng ướt mưa .

Sợ câu hờn trách , 

Đẩy đưa...

Thôi thì ,

Lội nước...

Cho vừa lòng em .

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0