*TĐAM 31- Tháng Sáu Trời Mưa (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

THÁNG SÁU TRỜI MƯA.

 

Biết là tháng sáu ,

Mưa về...

Mênh mang trời

Với bốn bề...

Mưa giăng !

Muốn sang em 

Lại dùng dằng

Đường qua gió tạt

Cầm bằng ướt mưa .

Sợ câu hờn trách , 

Đẩy đưa...

Thôi thì ,

Lội nước...

Cho vừa lòng em .

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM.VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền