*SL1- Sông Buồn (Thơ) Tác Giả Sinh Lê (TP Hồ Chí Minh- VN)

 

Tác Giả Sinh Lê

 

 

 SÔNG BUỒN

 

Sông buồn tĩnh lặng cô liêu,

Bến xưa giờ cũng tiêu điều bên sông.

Người đi bỏ bến xuôi dòng

Tình duyên không trọn giờ không lối về ...

Đêm dài thui thủi tái tê,

Ân tình,sầu hận nặng nề trên vai.

Long đong số kiếp lạc loài

Ái tình trong mộng lợt phai sắc hồng ...

Hỏi trăng cao có trên không ,

Cớ sao người nỡ chẳng màng tình tôi ?

Khiến tôi dạ mãi ưu hoài,

Tâm tư sầu lắng chơi vơi xế chiều ...

Sông buồn gió thổi hắt hiu,

Lòng tôi trăm mối bao điều riêng mang.

Nơi đây bến vắng hoang tàn,

Ân tình đã cạn ... oán than lệ sầu !

 

Sinh Lê

Tp.HCM 03/05/2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0