*LHT 98- Chỉ Trong Ánh Mắt Đợi Chờ (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

 Chỉ Trong Ánh Mắt Đợi Chờ

 

Đêm đêm tôi ngồi ngắm

Thức trắng dưới trăng thề

Nhớ anh, thương nhiều lắm

Bốn bề nghe tái tê

 

Đêm đêm tôi thầm ước

Được ngồi kề bên anh

Chung vai bên dòng nước

Nhìn biển trời mây xanh

 

Đêm đêm tôi nguyện lành

Một ngày anh trở lại

Ta xây duyên tình ái

Sống cuộc đời trăm năm

 

Đêm đêm tôi gối nằm

Chỉ mơ và chỉ mơ

Ngày dài theo năm tháng

Trong ánh mắt đợi chờ.

 

Lệ Hoa Trần

19-06-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền