*CN 9- Chiều Say Mất Rồi (Thơ) Nhà Thơ Chuỗi Ngọc (VN)

 

Nhà Thơ Chuỗi Ngọc

 

 

Chiều Say Mất Rồi...

 

Chiều nghiêng

… chút nắng bờ vai.

mơn man sợi nhớ tóc mai vắn dài

nồng nàn rớt lại trên tay 

đêm về ủ mộng

thương hoài mùi hương

Say say

… chút mật thơ nhau

… chút thương

… chút giận

đem vào men yêu

chuốc trong tim, sớt cho đều

hai đầu vành nhớ

… chút liều lĩnh môi

Mất trang kỷ niệm ban xưa

vu vơ lại chép vần mơ cùng người 

thời gian lỡ nhịp thơ rơi 

níu không gian lại

… chút thôi 

cũng gần 

Rồi mưa gọi nắng

ngân nga

nắng ươm trong mắt

mưa sà vào môi

một ngày mưa nắng chung đôi

hai mình

anh nhỉ

góc trời đa đoan 

 

Chuỗi Ngọc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền