*LHT 115- Vốn Dĩ....Trăm Năm (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Vốn Dĩ... Trăm Năm

 

Thương đời gieo hạt tương lai

May mà gặp phải một vài n xinh

Thương người chưng đóa hoa tình

Biết đâu hương ấy người mình...mộng mơ

Yêu người cứ mãi đợi chờ

Năm dài, tháng rộng chữ "Ngờ " Khó tin

Như đồng khô cạn đứng nhìn

Dòng sông lặng lẽ im lìm chảy trôi

Nỗi mong tay chấp khấn trời

Rơi.....rơi giọt thắm cho đời thăng hoa

Tình, mùa có khác gì xa

Cảnh- người vốn dĩ chỉ là..... " Trăm năm "

 

Lệ Hoa Trần

14-07-2018

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền