*SC 39- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

Chiếc Lá

 

Mùa Thu ấy  rừng cây  thay áo

Bao chiếc lá còn ôm vào cội

Bấy nhiêu nổi trôi …  sóng dập gió dồi !?

 

Sông Cửu

 

 Chai Đá

 

Vào Hạ gềnh đá còn trỗ hoa

Gió hát  tình ca …biển  ngả sóng  chào

Sao em cứ trách tim anh chai đá….?

 

Sông Cửu

 

Khỏa Sóng

 

Gốc bàng bám rễ bờ sông

Con đò dọc ngang  khỏa sóng 

Em là vầng trăng thuyền mộng

Anh làm rễ cây bàng

Đêm nhìn sóng vỗ thuyền trăng.. ?

 

Sông Cửu

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền