*TĐAM 43- Chùm Thơ Của Tịnh Đàm (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

MẤY DÒNG LỤC BÁT

 

Chiều vào đêm

Thả bóng dài

Cơn mưa ướt mộng

Rớt ngoài thềm xưa .

Người về , 

Người đã về chưa ?

Nỗi mong 

Ta thắp đủ vừa...

Đêm mưa !

 

HƠI THU 

 

Mùa này ,

Gió vẫn lao xao .

Cơn mưa bất chợt

Rớt vào mộng du .

Tháng hè qua ,

Chớm sang thu .

Để mưa về ,

Khát...

Lời ru cuối chiều .

 

NHỚ 

 

Rộn tim ,

Bởi nỗi nhớ em .

Ngày xưa ơi...

Vẫn dậy men tinh đầu .

Người phương trời ,

Có xa đâu ?

Gần trăm cây số...

Lại sầu mắt trông !

Nhớ thương ,

Rồi cũng như không !

Niềm riêng ,

Giờ gửi gió bồng chân mây !

 

TỊNH ĐÀM

(HÓC MÔN . TP.HCM . VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền