*TĐAM 43- Chùm Thơ Của Tịnh Đàm (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

MẤY DÒNG LỤC BÁT

 

Chiều vào đêm

Thả bóng dài

Cơn mưa ướt mộng

Rớt ngoài thềm xưa .

Người về , 

Người đã về chưa ?

Nỗi mong 

Ta thắp đủ vừa...

Đêm mưa !

 

HƠI THU 

 

Mùa này ,

Gió vẫn lao xao .

Cơn mưa bất chợt

Rớt vào mộng du .

Tháng hè qua ,

Chớm sang thu .

Để mưa về ,

Khát...

Lời ru cuối chiều .

 

NHỚ 

 

Rộn tim ,

Bởi nỗi nhớ em .

Ngày xưa ơi...

Vẫn dậy men tinh đầu .

Người phương trời ,

Có xa đâu ?

Gần trăm cây số...

Lại sầu mắt trông !

Nhớ thương ,

Rồi cũng như không !

Niềm riêng ,

Giờ gửi gió bồng chân mây !

 

TỊNH ĐÀM

(HÓC MÔN . TP.HCM . VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0