*LHT 141- Nhạn Trắng (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

 Nhạn Trắng

 

Hai tay vang rộng giữa trời

Rừng xanh, nước biếc đẹp ngời, thiêng liêng

Cầu tàu bến nước lặng yên

Có con Nhạn trắng dịu hiền ngắm mây

Đón từng giọt nắng bay bay

Giữa trời quang vắng đắm say lòng người

Hít hà không khí trong tươi

Thiên nhiên ưu đãi, đất trời tặng ban.

 

Lệ Hoa Trần

 

02-09-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền