*LXP 1- Không Đề (Thơ Sưu Tầm) Tác Giả Lưu Xông Pha /THMN

 

Tác Giả Lưu Xông Pha

 

 

KHÔNG ĐỀ

 

Bâng khuâng cởi cúc áo chiều

 

Sương mơn nụ nhớ hồn khều gai quên

 

Nổi chìm chuyện của lênh đênh

 

Tình xa lạc phận chờ duyên ích gì

 

Bình minh vỗ cánh bay đi

 

Cõng tia nắng ốm tìm về cỏ xanh

 

Dựng bia tạc mộng không thành

 

Hát ru đá sỏi vây quanh chỗ nằm

 

Nghiêng lòng yêu suốt trăm năm

 

Rót thương vào giếng tình câm cuối trời

 

Bốn mùa mài một nét môi

 

Hoàng hôn đất lỡ vùi nơi gối sầu.

 

LƯU XÔNG PHA

Nguồn: THMN

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền