*LHT 156- Còn Gì Nữa Đâu (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

 

Còn Gì Nữa Đâu

 

Can đảm nào còn nữa đâu anh ?

Khi ta đã bắt đầu ngao ngán

Khi hạnh phúc dần..... vào dĩ vãng

Hướng xa về khoảng trống hư không

 

Nghị lực nào còn nữa mà mong

Có kéo níu cũng thừa. Xin...nhé

Hãy để yên....một đời lặng lẽ

Ôm tình sầu, thao thức trăm năm

 

Tiếc làm chi, nào có được chăng

Cầu đã gãy, tình đà chia cách

Mưa tháng giêng, mưa bằng nước mắt

Giọt ngắn, dài đẩm má tròn lăn.

 

Lệ Hoa Trần

29-09-2018

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền