*HLS 26- Chùm Thơ "Cho Tôi Tìm Lại " Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Ngỡ Đã Nhạt Phai

 

Xa rồi ngỡ đã nhạt phai

Đâu ngờ nỗi nhớ đeo hoài lòng nhau

Rượu buồn uống có say đâu

Bóng hình xưa vẫn đậm sâu chẳng nhoà.

 

16.6.2015 

  

Cho Tôi Tìm Lại 

 

Thuở xưa có chút mặn mòi

Vô tình lại bị đánh rơi mất rồi

Ở đâu thế mặn mòi ơi

Hãy về chốn cũ có người đợi trông

Cho tôi tìm lại tơ hồng

Dẫu là vấn vít bòng bong chẳng nề...

 

17.6.2015 

 

Giữ Lại

 

Mộng xuân thì đã trải phơi

Tìm trong cõi lạ những lời tri âm

Đường đi khúc khuỷu thăng trầm

Hoàng hôn rớt bóng âm thầm lượm thu

Cõi sơn thuỷ chốn âm u

Gặp người thuở trước hải hồ một phen

Một lời thề nguyện thân quen

Khát khao giữ lại chút duyên cuối cùng...

 

18.6.2015 

 

 Trả Lại

 

Hôm rồi tính trả cái ơn

Cho người gác cái cô đơn hộ người

Nhưng mà mạng lại bị rơi

Bữa nay xin trả cho người tuần đêm.

 

Hoàng Liên Sơn

18.6.2013

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền