*LN 94- Thu Sầu (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lâm Nguyên

 

 

Thu Sầu

 

(Họa "Hết mùa rụng rơi " của Hoành Trần)

 

Héo hắt buồn theo chiếc lá khô

Hắt hiu còm cõi nỗi mong chờ

Đêm đêm mời gió về đan mộng

Sáng sáng rước mây đến dệt mơ

Day dứt buông lơi dòng suối tiếc

Ngậm ngùi chôn chặt ánh trăng mơ

Bao thu ngóng đợi sầu vô vọng

Ai oán cung lòng nhả tiếng tơ

 

LÂM NGUYÊN 

Sàigòn 

(04.10.18, đầu dậu)

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0