*LN 94- Thu Sầu (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lâm Nguyên

 

 

Thu Sầu

 

(Họa "Hết mùa rụng rơi " của Hoành Trần)

 

Héo hắt buồn theo chiếc lá khô

Hắt hiu còm cõi nỗi mong chờ

Đêm đêm mời gió về đan mộng

Sáng sáng rước mây đến dệt mơ

Day dứt buông lơi dòng suối tiếc

Ngậm ngùi chôn chặt ánh trăng mơ

Bao thu ngóng đợi sầu vô vọng

Ai oán cung lòng nhả tiếng tơ

 

LÂM NGUYÊN 

Sàigòn 

(04.10.18, đầu dậu)

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền