*LHT 163- Tình Đã Chia Xa (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

 

 

Tình Đã Chia Xa

 

Không gian nào ngăn cách đôi ta

Để em phải một đời lận đận

Đi và về, ngày, đêm một bóng

Giữa lạnh lùng, khoảng trống hư không

 

Tình nào buồn... cách bến, ngăn sông

Đau nào thấu khi người mỗi ngã

Không có anh xem như mất cả

Sống bằng thừa, vô vị.....cỏ cây

 

Không gian nào chia cắt làm hai

Kẻ ngoảnh mặt,...quây lưng.....khách lạ

Bao quá khứ tàn phai .... : .... thu lá.......

Phủi tay gầy. Nuốt lệ làm ngơ.

 

Lệ Hoa Trần

13-10-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền