*LN 98- Nhả Tiếng Tơ (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyên

 

 

Nh Tiếng Tơ

 

(Họa" Ráng chiều" của Dung Nguyên ; tặng Thu Nguyên)

 

Lên phím cung lòng nhả tiếng tơ

Gởi về bên nớ nỗi mong chờ

Thu đi còm cõi mây thương nhớ

Đông lại hao gầy gió mộng mơ

Đã trót nâng niu hình liễu rũ

Thôi đành ấp ủ bóng trăng mờ

Trong ta bỗng chốc buồn man mác

Đem sợi u hoài dệt trắng thơ

 

LÂM NGUYÊN

Sài gòn 

(16.10.18, đầu hợi)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0