*LN 98- Nhả Tiếng Tơ (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyên

 

 

Nh Tiếng Tơ

 

(Họa" Ráng chiều" của Dung Nguyên ; tặng Thu Nguyên)

 

Lên phím cung lòng nhả tiếng tơ

Gởi về bên nớ nỗi mong chờ

Thu đi còm cõi mây thương nhớ

Đông lại hao gầy gió mộng mơ

Đã trót nâng niu hình liễu rũ

Thôi đành ấp ủ bóng trăng mờ

Trong ta bỗng chốc buồn man mác

Đem sợi u hoài dệt trắng thơ

 

LÂM NGUYÊN

Sài gòn 

(16.10.18, đầu hợi)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền