*ĐTL 3- Trên Đồng (Thơ) Nhà Thơ Đường Thi Lâm (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Đường Thi Lâm

 

 

Trên Đồng

 

Cao tít cánh diều thả chạm mây

Trắng phau bờ ruộng lũ cò gầy

Khẩn trương thợ gặt trên đồng lúa

Thư thả trâu già dưới bóng cây

Cái nóng bốc hơi khô cuống họng

Mồ hôi nhỏ giọt ướt lông mày

Đùa vui làm việc quên lao nhọc

Khoan khoái khi mà ngọn gió lay

 

ĐƯỜNG THI LÂM 

Sài gòn 

(22.66.11, gần chính ngọ)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0