*ĐTL 3- Trên Đồng (Thơ) Nhà Thơ Đường Thi Lâm (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Đường Thi Lâm

 

 

Trên Đồng

 

Cao tít cánh diều thả chạm mây

Trắng phau bờ ruộng lũ cò gầy

Khẩn trương thợ gặt trên đồng lúa

Thư thả trâu già dưới bóng cây

Cái nóng bốc hơi khô cuống họng

Mồ hôi nhỏ giọt ướt lông mày

Đùa vui làm việc quên lao nhọc

Khoan khoái khi mà ngọn gió lay

 

ĐƯỜNG THI LÂM 

Sài gòn 

(22.66.11, gần chính ngọ)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền