*TMN 43- Lời Kinh 2 (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

 

LỜI KINH (2 )

 

Trú trong kinh Bát Nhã

Lời xưa và dáng em

Chim bay về lối cũ

Đậu lại khóc bên thềm...

 

Mùa Xuân sao lại mưa

Cây Sầu Đông trổ muộn

Chiều xanh gầy dấu xưa

Thương nhớ sao cho vừa

 

Tiếng chuông hồi huyễn mộng 

Gióng lên tình hư không

Mây bay trôi vô vọng

Tôi nhớ người xa xăm...

 

Ai cho tôi trần gian

Chôn những nỗi âm thầm

Lấp vùi gần trăm năm

Tim tôi sầu rướm máu

 

Ai cùng tôi nương náu

Những rã rời nay mai

Bới tìm hoài vô vọng

Nguyện cầu hương đừng phai ! 

 

                                    Trần Mai Ngân

                                       23-9-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền