*WI 12- Buồn Ơi Là Buồn (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

Buồn Ơi Là Buồn

 

Tai bây giờ bằng sắt

Đâu còn là bằng da.....!

Chuyện xã hội, ông, bà

Chuyện vui, buồn lẫn lộn

 

Nói ra chi cho tốn

Hơi sức cả muộn phiền

Có ai chịu ngồi yên

Nghe lời hay, tiếng đẹp

 

Mắt bây giờ có tròng

Mà chẳng có con ngươi

Cảnh khốn khổ trần đời

Chẳng ai thèm nhìn ngắm

 

Mặc bây cứ mặc bây

Bao nhiêu tiếng than ngày

Bấy nhiêu giọt...... khóc đêm

Như trò chơi vở...hát.....!

 

Ngàn ngàn lời cầu xin

Vạn vạn lời khuyên nhủ

Trôi theo dòng nước lũ

Về tận phía xa xăm

 

Chỉ còn lại chất chồng

Những vết thương rướm máu

Những gương mặt xanh xao

Sắp lìa xa trần thế.

 

Thủy Điền

27-10-2018

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền