TMN 44- Mùa Thu Chết (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

Mùa Thu Chết 

 

Mùa Thu cũ và bài thơ cũng cũ 

Đâu còn em , đâu còn những chiều xưa 

Những niềm vui đã mất hết không chừa 

Cười hay khóc trong một lần tiễn biệt ...

 

Mùa Thu cũ ra đi không nuối tiếc

Cớ chi em  hay tôi phải vương sầu

Buổi chia tay sương trắng , trắng một mầu

Như dãy lụa khăn tang tình chi vội...

 

Mùa Thu cũ ... Ta  còn bao câu hỏi 

Tại sao em và hỏi tại sao tôi

Bỗng ngỡ ngàng bởi bạc bẽo như vôi

Quên và xoá nụ cười xa dĩ vãng

 

Mùa Thu cũ vẫn còn đây bảng lảng 

Một bàn tay đã nắm lấy bàn tay

Vội vàng sao lắm....lại vội vàng thay

Tình đã đổi...mùa Thu ôi cũng chết !

 

                               Trần Mai Ngân

                                 03-11-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền