*TĐAM 59- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

KHÔNG ĐỀ.

 

Nẻo về , 

Hiu hắt đường trăng

Mình tôi ,

Chiếc bóng

Sầu giăng kín hồn !

Người xưa , 

Giờ lạnh môi hôn

Với bao tưởng tiếc...

Vùi chôn thuở nào !

Niềm riêng ,

Thầm gửi chiêm bao

Cho xanh đời mộng

Dâng trào ý thơ .

 

TÌNH XƯA 

 

Tôi về , 

Chiếc bóng cùng đêm

Chân quen bước chậm

Nghe mềm lối trăng .

Tình xưa ,

Người có biết chăng ?

Trải bao tan , hợp...

Cầm bằng

Như không !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM .VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền