*TĐAM 59- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

KHÔNG ĐỀ.

 

Nẻo về , 

Hiu hắt đường trăng

Mình tôi ,

Chiếc bóng

Sầu giăng kín hồn !

Người xưa , 

Giờ lạnh môi hôn

Với bao tưởng tiếc...

Vùi chôn thuở nào !

Niềm riêng ,

Thầm gửi chiêm bao

Cho xanh đời mộng

Dâng trào ý thơ .

 

TÌNH XƯA 

 

Tôi về , 

Chiếc bóng cùng đêm

Chân quen bước chậm

Nghe mềm lối trăng .

Tình xưa ,

Người có biết chăng ?

Trải bao tan , hợp...

Cầm bằng

Như không !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM .VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0