*TĐ 252- Mờ Ảo (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Mờ Ảo

 

Mây cao còn muốm trộm....!

Cứ lơ lửng phân vân

Nửa muốn bay, nửa dừng

 

Huống chi kẻ dương trần

Cũng bằng da, bằng thịt

Mắt nào không nhúc nhích

 

 

Thoáng qua phút ngọc ngà

Áng mây trôi...... trôi xa

Để lại chân trời tím

 

Dấu chân nào tôi qua

Còn lại giữa chiều tà

Đóa hoa hồng mờ ảo.

 

Thủy Điền

22-11-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0