*TMN 2- Yêu Thương Và Nhân Ái (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- Việt Nam)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

 

Yêu Thương Và Nhân Ái 

 

Trong muôn trùng chấp ngã

Ta trở về quán ta

Thoát khỏi mộng mị ngà

Đôi tay tình miên viễn...

 

Trong phút chốc vô biên

Ở sát na dừng lại

Đôi ta chẳng là hai

Đã hoà chung nhịp thở 

 

Trong cõi lòng rộng mở

Dung thứ và lãng quên

Những ngày chưa đặt tên

Đã vội vàng trăn trối...

 

Trong sinh tử hôm nay

Như lời nói thoát thai

Trọn đời tôi yêu mãi

Một tiếng nói, hình hài

 

Trong thiện mỹ cuộc đời

Cho đi và mất được

Cũng xin mãi giữ lời 

Yêu thương và nhân ái ! 

 

Dẫu tình có thoát thai 

Dẫu đời đã nhạt phai . 

 

                                    Trần Mai Ngân

                                        03-1-2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền