*TĐAM 1- Còn Đây Một Chút Tâm Tư (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Còn Đây Một Chút Tâm Tư 

 

(Gởi KIM CHI ,GÒ CÔNG TÂY )

 

Một mặt trời ,

Đã ngủ trong tôi .

Những rạo rực 

Chìm vào cõi lặng !

 

Tôi bây giờ ,

Hồn như chút nắng 

Xót bên đời

Vàng vọt , xanh xao !

 

Đường mộng nào

Trả lại trăng sao ?

Chốn đi về

Bước chân xa vắng !

 

Em ngày xưa ,

Tình trầm vẫn nặng .

Mắt môi còn 

Dan díu đời nhau .

 

Phút biệt Ly

Đâu hẹn mai sau .

Cầm giọt lệ

Nẻo tìm...mây trắng !

 

Này tôi ơi ...

Tuổi còn mấy chặng ?

Soi gương thầm

Đếm những tàn phai !

 

Gối sầu vương ,

Vọng tưởng tình hoài .

Đêm nguyệt tận ,

Cạn ly rượu đắng !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM . VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền