*TĐAM 1- Còn Đây Một Chút Tâm Tư (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

Còn Đây Một Chút Tâm Tư 

 

(Gởi KIM CHI ,GÒ CÔNG TÂY )

 

Một mặt trời ,

Đã ngủ trong tôi .

Những rạo rực 

Chìm vào cõi lặng !

 

Tôi bây giờ ,

Hồn như chút nắng 

Xót bên đời

Vàng vọt , xanh xao !

 

Đường mộng nào

Trả lại trăng sao ?

Chốn đi về

Bước chân xa vắng !

 

Em ngày xưa ,

Tình trầm vẫn nặng .

Mắt môi còn 

Dan díu đời nhau .

 

Phút biệt Ly

Đâu hẹn mai sau .

Cầm giọt lệ

Nẻo tìm...mây trắng !

 

Này tôi ơi ...

Tuổi còn mấy chặng ?

Soi gương thầm

Đếm những tàn phai !

 

Gối sầu vương ,

Vọng tưởng tình hoài .

Đêm nguyệt tận ,

Cạn ly rượu đắng !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM . VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0