*TĐ 14- Tết Nầy (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Tết Nầy

 

Tết nầy tôi cũng như ai

Cũng Đào, cũng Cúc, cũng Mai rợp trời

Tết nầy tôi cũng như người

Cũng Canh.....Dưa giá, cũng nồi Thịt kho

Cũng Chè, cũng Tủu, cũng Giò

No say ngày tết khỏi lo việc gì 

Tết nầy ta cũng như mi

Cũng quần áo mới, cũng đi lễ chùa

Tết nầy, tết cũ. Tuy thua.....

Nhưng nàng xuân vẫn nụ cười trên môi

Khoe duyên, khoe sắc đẹp ngời

Gieo bao hy vọng tuyệt vời trong tôi.

 

Thủy Điền

27.01. 2019

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0