*LHT 19- Thơ Thẩn Giữa Trời (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Thơ Thẩn Giữa Trời

 

Hoàng hôn con chim nhỏ

Rũ cánh giữa chiều tà

Thở than tình lẻ bạn

Vọng thấu cả lòng ta

 

Mây trôi, mây trôi xa

Về phương trời vô định

Bỏ lại một góc đời

Khoảng trống vắng lặng thinh

 

Đêm nhìn xuyên khung  kính

Những ánh Sao rơi rơi

Trả...màn đêm u tối

Mù mịt một kiếp người

 

Tình xuân đà trao gởi

Người đã vội quên trôi

Giờ..... như con chim nhỏ

Thơ thẩn đứng giữa trời.

 

Lệ Hoa Trần

25-3-2019

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0