* TĐÀM 16- *Sợ .! (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (TP Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

*Sợ .!

 

Muốn yêu

Nhưng sợ thất tình

Muốn không yêu 

Lại sợ mình cô đơn !

 

Muốn đi

Vì sợ nỗi buồn

Mỗi khi nắng xế

Chiều buông...

Tím lòng !

 

Sợ đời 

Cô quạnh chờ mong

Sợ thu lá úa 

Sợ đông lạnh nhiều !

 

Thôi đành

Ươm chút thương yêu

Cho xanh cái tuổi xế chiều...

Được vui .!

 

TỊNH ĐÀM

( TP.HCM .VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền