*HHSG 1- Nhớ Mùa Phượng xưa (Thơ) Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn

 

 

Nhớ Mùa Phượng xưa

         

Hanh vàng vạt nắng phủ đầy.

Trường xưa Phượng cũ còn đây nỗi niềm.

Hè về lặng lẽ "đàn chim"

Cùng nhau ríu rít đi tìm nơi xa.

                      ***

Trong sân chỉ có Phượng già.

Suốt bao ngày tháng cùng ve vỗ về.

Hạ vàng buồn bã lê thê

Hạt mưa như thấm hồn quê nỗi buồn.

                       ***

Mỗi khi trời xuống chiều buông.

Ve cùng Phượng đó, sầu tuôn lệ đầy.

"Đàn chim" bé nhỏ nào hay.

Hè kia ngăn cách, chân mây đợi chờ.

                     ***

Thời gian quá đỗi ơ thờ

Cánh Phượng rơi xuống, chỏng chơ sân trường.

Đàn Ve cũng sẽ "lên đường"

Thoát cầm ca kiếp, sầu thương một mùa.

                    ***

Cây Phượng giờ đã già nua.

"Đàn chim" ngày trước đâu thua Phượng già.

Ve thì suốt kiếp cầm ca.

Thời gian rồi sẽ xóa nhòa nhớ nhung.

 

Hai Hùng Sài Gòn

 SG 10.6.2019 (11h45am)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền