*NL 20- Trăng Khuyết (Thơ) Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

Tr`ăng Khuyết

.

Trăng khuya khuyết chỗ ai nằm

Nên không soi sáng trăm năm tình người!

Với tay kéo đám mây trời

Che chi cho khuyết tình tôi muộn phiền?!

.

Ru tôi một bóng cô miên

Hình như tiếng lá trở mình sương khuya!

Dáng ai áo mỏng quỳnh mơ

Phù vân nghiêng bóng tôi chờ kiếp nao?!

.

Mong manh khuyết ánh trăng nào

Làm sao lấp được nỗi đau tình này?!

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền